russisk | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Generelt

¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Spørg om der er gebyr når du hæver penge i et bestemt land
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Spørg hvor store gebyrerne er når du hæver penge i hæveautomater tilhørende en anden bank end din

Bank - At åbne en bankkonto

Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Gør opmærksom på at du gerne vil åbne en bankkonto
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Gør opmærksom på at du gerne vil lukke din bankkonto
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Spørg om du kan åbne en bankkonto online
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Spørg hvilken type kreditkort der hører med til din konto
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Spørg om du kan udføre bankordrer på din telefon
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Spørg hvilke typer bankkonti der findes
cuenta corriente
текущий счет
Bankkontitype
cuenta de ahorros
сберегательный счет
Bankkontitype
cuenta personal
личный счет
Bankkontitype
cuenta conjunta
совместный счет
Bankkontitype
cuenta infantil
детский счет
Bankkontitype
cuenta en moneda extranjera
валютный счет
Bankkontitype
cuenta comercial
счет предприятия
Bankkontitype
cuenta para estudiantes
студенческий счет
Bankkontitype
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Spørg om der er månedlige omkostninger ved kontoen
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Какие комиссии для международных трансферов?
Spørg om der er kommission ved internationale overførsler
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Spørg om der er forsikring hvis dit kort bliver stjålet eller du mister det
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Я получу чековую книжку?
Spørg om du modtager et checkhæfte med din konto
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Каков процент накопления?
Spørg om information om opsparingsrenten
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Spørg hvilke forholdsregler banken tager i tilfælde af, at du bliver offer for svindel
He perdido mi tarjeta de crédito.
Я потерял(а) кредитную карту.
Angiv at du har mistet dit kreditkort
Me han robado la tarjeta de crédito.
Моя кредитная карта была украдена.
Angiv at dit kreditkort er blevet stjålet
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Вы можете заблокировать мой счет?
Spørg om banken kan spærre din konto
Necesito una tarjeta nueva.
Мне нужна карта для замены.
Angiv at du har brug for et nyt kort fordi du ikke har dit kort mere

Bank - Finansiel hjælp

Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Spørg om information om lån
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Spørg om information om rentesatsen
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Spørg om information om prioritetslån
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Spørg om du kan tale med en prioritetslånsrådgiver
Me voy a comprar mi primera casa.
Я покупаю мою первую недвижимость.
Angiv at du køber dit første hjem
Me voy a comprar una segunda residencia.
Я покупаю вторую собственность.
Angiv at du køber din anden ejendom
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Angiv at du ønsker at genlåne
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Angiv at du gerne vil gennemgå dit prioritetslån
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Я покупаю собственность для аренды.
Angiv at du køber en ejendom til at leje videre
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Мой годовой доход________.
Angiv hvor meget din samlede årsindkomst er

Bank - Forsikring

Me gustaría contratar un seguro.
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Angiv at du er interesseret i en forsikring
seguro de hogar
Страхование дома
Forsikringstype
seguro de viaje
Туристическое страхование
Forsikringstype
seguro de vida
страхование жизни
Forsikringstype
seguro de salud
Медицинское страхование
Forsikringstype
seguro de coche
Страхование автомобиля
Forsikringstype
seguro de mascotas
Страхование домашних животных
Forsikringstype
seguro de robo
страхование от кражи
Forsikringstype
seguro hipotecario
защита ипотеки
Forsikringstype
seguro de bienes para estudiantes
студенческая страховка
Forsikringstype
seguro colectivo
групповое страхование
Forsikringstype
seguro de bienes
страхование собственности
Forsikringstype
seguro de inundaciones
страхование от наводнений
Forsikringstype
seguro de incendios
страхование от пожара
Forsikringstype
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Spørg hvor mange måneder din forsikring dækker
¿Cuánto cuesta el seguro?
Сколько стоит страховка?
Spørg hvor meget forsikringen koster