russisk | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Generelt

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Spørg om der er gebyr når du hæver penge i et bestemt land
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Spørg hvor store gebyrerne er når du hæver penge i hæveautomater tilhørende en anden bank end din

Bank - At åbne en bankkonto

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Gør opmærksom på at du gerne vil åbne en bankkonto
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Gør opmærksom på at du gerne vil lukke din bankkonto
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Spørg om du kan åbne en bankkonto online
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Я получу дебетную или кредитную карту?
Spørg hvilken type kreditkort der hører med til din konto
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Я могу делать банковские операции с телефона?
Spørg om du kan udføre bankordrer på din telefon
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Spørg hvilke typer bankkonti der findes
บัญชีกระแสรายวัน
текущий счет
Bankkontitype
บัญชีออมทรัพย์
сберегательный счет
Bankkontitype
บัญชีส่วนบุคคล
личный счет
Bankkontitype
บัญชีร่วม
совместный счет
Bankkontitype
บัญชีสำหรับเด็ก
детский счет
Bankkontitype
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
валютный счет
Bankkontitype
บริการเงินฝากธุรกิจ
счет предприятия
Bankkontitype
บัญชีสำหรับนักเรียน
студенческий счет
Bankkontitype
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Spørg om der er månedlige omkostninger ved kontoen
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Какие комиссии для международных трансферов?
Spørg om der er kommission ved internationale overførsler
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Spørg om der er forsikring hvis dit kort bliver stjålet eller du mister det
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Я получу чековую книжку?
Spørg om du modtager et checkhæfte med din konto
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Каков процент накопления?
Spørg om information om opsparingsrenten
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Spørg hvilke forholdsregler banken tager i tilfælde af, at du bliver offer for svindel
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Я потерял(а) кредитную карту.
Angiv at du har mistet dit kreditkort
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Моя кредитная карта была украдена.
Angiv at dit kreditkort er blevet stjålet
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Вы можете заблокировать мой счет?
Spørg om banken kan spærre din konto
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Мне нужна карта для замены.
Angiv at du har brug for et nyt kort fordi du ikke har dit kort mere

Bank - Finansiel hjælp

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Spørg om information om lån
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Spørg om information om rentesatsen
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Spørg om information om prioritetslån
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Spørg om du kan tale med en prioritetslånsrådgiver
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Я покупаю мою первую недвижимость.
Angiv at du køber dit første hjem
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Я покупаю вторую собственность.
Angiv at du køber din anden ejendom
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Angiv at du ønsker at genlåne
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Angiv at du gerne vil gennemgå dit prioritetslån
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Я покупаю собственность для аренды.
Angiv at du køber en ejendom til at leje videre
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Мой годовой доход________.
Angiv hvor meget din samlede årsindkomst er

Bank - Forsikring

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Angiv at du er interesseret i en forsikring
ประกันภัยบ้าน
Страхование дома
Forsikringstype
ประกันการเดินทาง
Туристическое страхование
Forsikringstype
ประกันชีวิต
страхование жизни
Forsikringstype
ประกันสุขภาพ
Медицинское страхование
Forsikringstype
ประกันภัยรถยนต์
Страхование автомобиля
Forsikringstype
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Страхование домашних животных
Forsikringstype
ประกันภัยโจรกรรม
страхование от кражи
Forsikringstype
การคุ้มครองการจำนอง
защита ипотеки
Forsikringstype
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
студенческая страховка
Forsikringstype
ประกันกลุ่ม
групповое страхование
Forsikringstype
ประกันภัยทรัพย์สิน
страхование собственности
Forsikringstype
ประกันภัยน้ำท่วม
страхование от наводнений
Forsikringstype
ประกันอัคคีภัย
страхование от пожара
Forsikringstype
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Spørg hvor mange måneder din forsikring dækker
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Сколько стоит страховка?
Spørg hvor meget forsikringen koster