kinesisk | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Generelt

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Spørg om der er gebyr når du hæver penge i et bestemt land
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Spørg hvor store gebyrerne er når du hæver penge i hæveautomater tilhørende en anden bank end din

Bank - At åbne en bankkonto

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
我想要开一个银行账户。
Gør opmærksom på at du gerne vil åbne en bankkonto
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
我想要注销我的银行账户。
Gør opmærksom på at du gerne vil lukke din bankkonto
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
请问我能在网上开户吗?
Spørg om du kan åbne en bankkonto online
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Spørg hvilken type kreditkort der hører med til din konto
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
请问我能在手机上管理账户么?
Spørg om du kan udføre bankordrer på din telefon
Bạn có những loại thẻ nào?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Spørg hvilke typer bankkonti der findes
tài khoản hiện tại
活期账户
Bankkontitype
tài khoản tiết kiệm
储蓄账户
Bankkontitype
tài khoản cá nhân
个人账户
Bankkontitype
tài khoản chung
联名账户
Bankkontitype
tài khoản con
儿童账户
Bankkontitype
tài khoản ngoại tệ
外国货币账户
Bankkontitype
tài khoản kinh doanh
商务账户
Bankkontitype
tài khoản sinh viên
学生账户
Bankkontitype
Có khoản phí hàng tháng nào không?
请问有月费吗?
Spørg om der er månedlige omkostninger ved kontoen
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
请问国际转账的手续费是多少?
Spørg om der er kommission ved internationale overførsler
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Spørg om der er forsikring hvis dit kort bliver stjålet eller du mister det
Tôi có sổ tài khoản không?
请问我会有支票簿吗?
Spørg om du modtager et checkhæfte med din konto
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
储蓄利率是多少?
Spørg om information om opsparingsrenten
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
您能如何防止我被诈骗?
Spørg hvilke forholdsregler banken tager i tilfælde af, at du bliver offer for svindel
Tôi mất thẻ tín dụng
我丢失了我的信用卡。
Angiv at du har mistet dit kreditkort
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
我的信用卡被偷了。
Angiv at dit kreditkort er blevet stjålet
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
您能冻结我的账户吗?
Spørg om banken kan spærre din konto
Tôi cần một thẻ mới thay thế
我需要补办一张卡。
Angiv at du har brug for et nyt kort fordi du ikke har dit kort mere

Bank - Finansiel hjælp

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
我想要了解贷款信息。
Spørg om information om lån
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
您能给我说说利率信息吗?
Spørg om information om rentesatsen
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Spørg om information om prioritetslån
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Spørg om du kan tale med en prioritetslånsrådgiver
Tôi mua nhà lần đầu tiên
我正在考虑买第一套房子。
Angiv at du køber dit første hjem
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
这是我在购买的第二套房子。
Angiv at du køber din anden ejendom
Tôi muốn thế chấp
我想要再抵押。
Angiv at du ønsker at genlåne
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
我想要评估我的抵押贷款。
Angiv at du gerne vil gennemgå dit prioritetslån
Tôi mua tài sản để cho
我想要买一处房产出租。
Angiv at du køber en ejendom til at leje videre
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
我的年收入大概______。
Angiv hvor meget din samlede årsindkomst er

Bank - Forsikring

Tôi muốn mua bảo hiểm
我想要买一份保险。
Angiv at du er interesseret i en forsikring
Bảo hiểm hộ gia đình
家庭保险
Forsikringstype
bảo hiểm du lịch
旅游保险
Forsikringstype
bảo hiểm nhân thọ
人身保险
Forsikringstype
bảo hiểm sức khỏe
健康保险
Forsikringstype
bảo hiểm ô tô
汽车保险
Forsikringstype
bảo hiểm thú nuôi
宠物保险
Forsikringstype
bảo hiểm trộm cắp
失窃保险
Forsikringstype
bảo hiểm thế chấp
抵押贷款保险
Forsikringstype
bảo hiểm tài sản sinh viên
学生财物保险
Forsikringstype
bảo hiểm nhóm
团体保险
Forsikringstype
bảo hiểm tài sản
财产保险
Forsikringstype
bảo hiểm lũ lụt
洪水保险
Forsikringstype
bảo hiểm hỏa hoạn
火灾保险
Forsikringstype
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
我的保险能保多久?
Spørg hvor mange måneder din forsikring dækker
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
请问我的保险多少钱?
Spørg hvor meget forsikringen koster