Thai | Fraser - Immigration | Bank

Bank - Generelt

Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Spørg om der er gebyr når du hæver penge i et bestemt land
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Spørg hvor store gebyrerne er når du hæver penge i hæveautomater tilhørende en anden bank end din

Bank - At åbne en bankkonto

Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Gør opmærksom på at du gerne vil åbne en bankkonto
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Gør opmærksom på at du gerne vil lukke din bankkonto
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Spørg om du kan åbne en bankkonto online
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Spørg hvilken type kreditkort der hører med til din konto
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Spørg om du kan udføre bankordrer på din telefon
Bạn có những loại thẻ nào?
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Spørg hvilke typer bankkonti der findes
tài khoản hiện tại
บัญชีกระแสรายวัน
Bankkontitype
tài khoản tiết kiệm
บัญชีออมทรัพย์
Bankkontitype
tài khoản cá nhân
บัญชีส่วนบุคคล
Bankkontitype
tài khoản chung
บัญชีร่วม
Bankkontitype
tài khoản con
บัญชีสำหรับเด็ก
Bankkontitype
tài khoản ngoại tệ
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
Bankkontitype
tài khoản kinh doanh
บริการเงินฝากธุรกิจ
Bankkontitype
tài khoản sinh viên
บัญชีสำหรับนักเรียน
Bankkontitype
Có khoản phí hàng tháng nào không?
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Spørg om der er månedlige omkostninger ved kontoen
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Spørg om der er kommission ved internationale overførsler
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Spørg om der er forsikring hvis dit kort bliver stjålet eller du mister det
Tôi có sổ tài khoản không?
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Spørg om du modtager et checkhæfte med din konto
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Spørg om information om opsparingsrenten
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Spørg hvilke forholdsregler banken tager i tilfælde af, at du bliver offer for svindel
Tôi mất thẻ tín dụng
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Angiv at du har mistet dit kreditkort
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Angiv at dit kreditkort er blevet stjålet
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Spørg om banken kan spærre din konto
Tôi cần một thẻ mới thay thế
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Angiv at du har brug for et nyt kort fordi du ikke har dit kort mere

Bank - Finansiel hjælp

Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Spørg om information om lån
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Spørg om information om rentesatsen
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Spørg om information om prioritetslån
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Spørg om du kan tale med en prioritetslånsrådgiver
Tôi mua nhà lần đầu tiên
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Angiv at du køber dit første hjem
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Angiv at du køber din anden ejendom
Tôi muốn thế chấp
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Angiv at du ønsker at genlåne
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Angiv at du gerne vil gennemgå dit prioritetslån
Tôi mua tài sản để cho
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Angiv at du køber en ejendom til at leje videre
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Angiv hvor meget din samlede årsindkomst er

Bank - Forsikring

Tôi muốn mua bảo hiểm
ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Angiv at du er interesseret i en forsikring
Bảo hiểm hộ gia đình
ประกันภัยบ้าน
Forsikringstype
bảo hiểm du lịch
ประกันการเดินทาง
Forsikringstype
bảo hiểm nhân thọ
ประกันชีวิต
Forsikringstype
bảo hiểm sức khỏe
ประกันสุขภาพ
Forsikringstype
bảo hiểm ô tô
ประกันภัยรถยนต์
Forsikringstype
bảo hiểm thú nuôi
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Forsikringstype
bảo hiểm trộm cắp
ประกันภัยโจรกรรม
Forsikringstype
bảo hiểm thế chấp
การคุ้มครองการจำนอง
Forsikringstype
bảo hiểm tài sản sinh viên
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
Forsikringstype
bảo hiểm nhóm
ประกันกลุ่ม
Forsikringstype
bảo hiểm tài sản
ประกันภัยทรัพย์สิน
Forsikringstype
bảo hiểm lũ lụt
ประกันภัยน้ำท่วม
Forsikringstype
bảo hiểm hỏa hoạn
ประกันอัคคีภัย
Forsikringstype
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Spørg hvor mange måneder din forsikring dækker
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Spørg hvor meget forsikringen koster