tjekkisk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Spørg efter en formular
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Hvornår udløber dit ID?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Spørg hvornår et ID udløber
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Můj [dokument] byl ukraden.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Informationerne er fortrolige.
Tyto informace jsou důvěrné.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Hvad hedder du?
Jak se jmenuješ?
Spørg efter en persons navn
Hvor og hvornår er du født?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Hvor bor du?
Kde bydlíte?
Spørg hvor en person bor
Hvad er din adresse?
Jaká je vaše adresa?
Spørg efter en persons adresse
Hvad er dit statsborgerskab?
Jaké je vaše občanství?
Spørg efter en persons statsborgerskab
Hvornår ankom du til [land]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Må jeg se dit ID?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Jeg er ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Angiv hvad din civilstatus er
single
svobodný/á
Civilstatus
gift
ženatý/vdaná
Civilstatus
separeret
odděleni
Civilstatus
fraskilt
rozvedený/rozvedená
Civilstatus
samlevende
žijící ve společné domácnosti
Civilstatus
i et indregistreret parforhold
v registrovaném partnerství
Civilstatus
ugifte partnere
nesezdaní partneři
Civilstatus
i et indenlandsk parforhold
v domácím partnerství
Civilstatus
enke
vdovec/vdova
Civilstatus
Har du børn?
Máte děti?
Spørg om en person har børn
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Jeg vil gerne registreres i byen
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Je registrace zpoplatněná?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Jeg er her for at registrere min bopæl
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Spørg til forsikringens dækning
Hospitalsgebyrer
Poplatky za pobyt v nemocnici
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Speciallægegebyrer
Poplatky za konsultace se specialisty
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Diagnosetests
Diagnostické testy
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Kirurgiske indgreb
Chirurgické zákroky
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Psykiatrisk behandling
Psychiatrická léčba
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Tandbehandlinger
Zubní ošetření
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Øjenbehandlinger
Oční ošetření
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Musím změnit svou registrační značku?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Er mit kørekort gyldigt her?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Søg om et midlertidigt kørekort
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
teoritest
Teoretický test
Testtype
køreprøve
Praktický test
Testtype
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
adressen
adresu
Hvad du gerne vil ændre
navnet
jméno
Hvad du gerne vil ændre
billedet
fotografii
Hvad du gerne vil ændre
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
mistet
ztracený
Problem med kørekort
stjålet
ukradený
Problem med kørekort
beskadiget
zničený
Problem med kørekort
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Jeg har en ren straffeattest
Mám čistý trestní rejstřík.
Angiv at du har en ren straffeattest
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Angiv din ægtefælles nationalitet