vietnamesisk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Spørg efter en formular
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Hvornår udløber dit ID?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Spørg hvornår et ID udløber
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Mit [dokument] er blevet stjålet.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Tôi đăng kí hộ ________
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Informationerne er fortrolige.
Thông tin này là bí mật
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Hvad hedder du?
Bạn tên gì?
Spørg efter en persons navn
Hvor og hvornår er du født?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Hvor bor du?
Bạn sống ở đâu?
Spørg hvor en person bor
Hvad er din adresse?
Địa chỉ của bạn là gì?
Spørg efter en persons adresse
Hvad er dit statsborgerskab?
Quốc tịch của bạn là gì?
Spørg efter en persons statsborgerskab
Hvornår ankom du til [land]?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Må jeg se dit ID?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Jeg er ___________.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Angiv hvad din civilstatus er
single
độc thân
Civilstatus
gift
đã thành hôn
Civilstatus
separeret
ly thân
Civilstatus
fraskilt
ly dị
Civilstatus
samlevende
sống thử
Civilstatus
i et indregistreret parforhold
kết hợp dân sự
Civilstatus
ugifte partnere
đối tác chưa kết hôn
Civilstatus
i et indenlandsk parforhold
hợp doanh gia thuộc
Civilstatus
enke
góa phụ
Civilstatus
Har du børn?
Bạn có con chưa?
Spørg om en person har børn
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Jeg vil gerne registreres i byen
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Jeg er her for at registrere min bopæl
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Spørg til forsikringens dækning
Hospitalsgebyrer
Phí bệnh viện
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Speciallægegebyrer
Phí chuyên gia
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Diagnosetests
Xét nghiệm chẩn đoán
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Kirurgiske indgreb
Thủ tục phẫu thuật
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Psykiatrisk behandling
Điều trị tâm thần
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Tandbehandlinger
Điều trị nha khoa
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Øjenbehandlinger
Điều trị nhãn khoa
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Tôi muốn đăng kí xe
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Er mit kørekort gyldigt her?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Søg om et midlertidigt kørekort
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Tôi muốn đăng kí _________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
teoritest
Kì thi lý thuyết
Testtype
køreprøve
Kì thi lái xe
Testtype
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
adressen
địa chỉ
Hvad du gerne vil ændre
navnet
tên
Hvad du gerne vil ændre
billedet
ảnh
Hvad du gerne vil ændre
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
mistet
mất
Problem med kørekort
stjålet
bị đánh cắp
Problem med kørekort
beskadiget
bi hư hỏng
Problem med kørekort
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Jeg har en ren straffeattest
Tôi không có tiền án tiền sự
Angiv at du har en ren straffeattest
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Angiv din ægtefælles nationalitet