dansk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Where can I find the form for ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Spørg efter en formular
When was your [document] issued?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Where was your [document] issued?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
When does your ID expire?
Hvornår udløber dit ID?
Spørg hvornår et ID udløber
Could you help me fill out the form?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
What documents should I bring for __________ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
To apply for [document], you must provide at least_______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
My [document] has been stolen.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
I am completing this application on behalf of _____ .
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
The information is confidential.
Informationerne er fortrolige.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Can you give me a receipt for this application?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

What is your name?
Hvad hedder du?
Spørg efter en persons navn
Could you please tell me your place and date of birth?
Hvor og hvornår er du født?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Where do you live?
Hvor bor du?
Spørg hvor en person bor
What is your address?
Hvad er din adresse?
Spørg efter en persons adresse
What is your citizenship?
Hvad er dit statsborgerskab?
Spørg efter en persons statsborgerskab
When did you arrive in [country]?
Hvornår ankom du til [land]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Could you please show me your ID?
Må jeg se dit ID?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

My marital status is ___________.
Jeg er ___________.
Angiv hvad din civilstatus er
single
single
Civilstatus
married
gift
Civilstatus
separated
separeret
Civilstatus
divorced
fraskilt
Civilstatus
cohabiting
samlevende
Civilstatus
in a civil union
i et indregistreret parforhold
Civilstatus
unmarried partners
ugifte partnere
Civilstatus
in a domestic partnership
i et indenlandsk parforhold
Civilstatus
widowed
enke
Civilstatus
Do you have children?
Har du børn?
Spørg om en person har børn
Do you have dependents living with you?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
I would like to reunite with my family.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

I would like to register in the city.
Jeg vil gerne registreres i byen
Angiv at du gerne vil registreres i byen
What documents shall I bring?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Are there any registration fees?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
I am here for the domicile registration.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
I would like to apply for a good conduct certificate.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
I would like to apply for a residence permit.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

I would like to ask some questions about the health insurance.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Do I need private health insurance?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
What is covered by the health insurance?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Spørg til forsikringens dækning
Hospital fees
Hospitalsgebyrer
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Specialists' fees
Speciallægegebyrer
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Diagnostic tests
Diagnosetests
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Surgical procedures
Kirurgiske indgreb
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Psychiatric treatment
Psykiatrisk behandling
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Dental treatments
Tandbehandlinger
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Eye care treatment
Øjenbehandlinger
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Do I need a visa to visit [country]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
How can I extend my visa?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Why has my visa application been rejected?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Can I apply to become a permanent resident?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Do I have to change the license plate of my car?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
I would like to register my vehicle.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Is my driving licence valid here?
Er mit kørekort gyldigt her?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
I would like to apply for a provisional driving license.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Søg om et midlertidigt kørekort
I would like to book my __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
theory test
teoritest
Testtype
driving test
køreprøve
Testtype
I would like to change the ____________on my driving license.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
address
adressen
Hvad du gerne vil ændre
name
navnet
Hvad du gerne vil ændre
photo
billedet
Hvad du gerne vil ændre
I would like to add higher categories to my driving license.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
I would like to renew my driving license.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
I would like to replace a ___________ driving license.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
lost
mistet
Problem med kørekort
stolen
stjålet
Problem med kørekort
damaged
beskadiget
Problem med kørekort
I would like to appeal my license suspension.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Where can I register for the [language] test?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
I have a clean criminal record.
Jeg har en ren straffeattest
Angiv at du har en ren straffeattest
I have the required level of [language].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Angiv at du har det krævede sprogniveau
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
What are the fees for citizenship application?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Angiv din ægtefælles nationalitet