esperanto | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Where can I find the form for ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Spørg efter en formular
When was your [document] issued?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Where was your [document] issued?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
When does your ID expire?
Kiam elspiras via legitimilo?
Spørg hvornår et ID udløber
Could you help me fill out the form?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
What documents should I bring for __________ ?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
To apply for [document], you must provide at least_______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
My [document] has been stolen.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
I am completing this application on behalf of _____ .
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
The information is confidential.
La informo estas konfidenca.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Can you give me a receipt for this application?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

What is your name?
Kiel vi nomiĝas?
Spørg efter en persons navn
Could you please tell me your place and date of birth?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Where do you live?
Kie vi loĝas?
Spørg hvor en person bor
What is your address?
Kio estas via adreso?
Spørg efter en persons adresse
What is your citizenship?
Kio estas via civitaneco?
Spørg efter en persons statsborgerskab
When did you arrive in [country]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Could you please show me your ID?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

My marital status is ___________.
Mia edzecostato estas ___________.
Angiv hvad din civilstatus er
single
senedza
Civilstatus
married
edziĝinta
Civilstatus
separated
apartiga
Civilstatus
divorced
eksedziĝinta
Civilstatus
cohabiting
kunviva
Civilstatus
in a civil union
en civila kuniĝo
Civilstatus
unmarried partners
fraŭlaj partneroj
Civilstatus
in a domestic partnership
en hejma partnereco
Civilstatus
widowed
vidvina
Civilstatus
Do you have children?
Ĉu vi havas infanojn?
Spørg om en person har børn
Do you have dependents living with you?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
I would like to reunite with my family.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

I would like to register in the city.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
What documents shall I bring?
Kion dokumentojn mi alportus?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Are there any registration fees?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
I am here for the domicile registration.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
I would like to apply for a good conduct certificate.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
I would like to apply for a residence permit.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

I would like to ask some questions about the health insurance.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Do I need private health insurance?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
What is covered by the health insurance?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Spørg til forsikringens dækning
Hospital fees
Hospitalokotizoj
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Specialists' fees
Kotizoj por la ekspertoj
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Diagnostic tests
Diagnozoprovoj
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Surgical procedures
Kirurgiaj proceduroj
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Psychiatric treatment
Psikiatria kuracado
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Dental treatments
Dentaj kuracadoj
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Eye care treatment
Okula kuracado
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Kial vi petas la enirovizon?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Do I need a visa to visit [country]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
How can I extend my visa?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Why has my visa application been rejected?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Can I apply to become a permanent resident?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Do I have to change the license plate of my car?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
I would like to register my vehicle.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Is my driving licence valid here?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
I would like to apply for a provisional driving license.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Søg om et midlertidigt kørekort
I would like to book my __________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
theory test
teorian teston
Testtype
driving test
veturantan teston
Testtype
I would like to change the ____________on my driving license.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
address
adreson
Hvad du gerne vil ændre
name
nomon
Hvad du gerne vil ændre
photo
foton
Hvad du gerne vil ændre
I would like to add higher categories to my driving license.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
I would like to renew my driving license.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
I would like to replace a ___________ driving license.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
lost
perdatan
Problem med kørekort
stolen
ŝtelatan
Problem med kørekort
damaged
difektatan
Problem med kørekort
I would like to appeal my license suspension.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Where can I register for the [language] test?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
I have a clean criminal record.
Mi havas puran krimliston
Angiv at du har en ren straffeattest
I have the required level of [language].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Angiv at du har det krævede sprogniveau
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
What are the fees for citizenship application?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Angiv din ægtefælles nationalitet