fransk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Where can I find the form for ____ ?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Spørg efter en formular
When was your [document] issued?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Where was your [document] issued?
Où votre [document] a été délivré ?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
When does your ID expire?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Spørg hvornår et ID udløber
Could you help me fill out the form?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
What documents should I bring for __________ ?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
To apply for [document], you must provide at least_______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
My [document] has been stolen.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
I am completing this application on behalf of _____ .
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
The information is confidential.
Ces informations sont confidentielles.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Can you give me a receipt for this application?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

What is your name?
Comment vous appelez-vous ?
Spørg efter en persons navn
Could you please tell me your place and date of birth?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Where do you live?
Où résidez-vous ?
Spørg hvor en person bor
What is your address?
Où habitez-vous ?
Spørg efter en persons adresse
What is your citizenship?
Quelle est votre nationalité ?
Spørg efter en persons statsborgerskab
When did you arrive in [country]?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Could you please show me your ID?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

My marital status is ___________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Angiv hvad din civilstatus er
single
célibataire
Civilstatus
married
Marié(e)
Civilstatus
separated
Séparé(e)
Civilstatus
divorced
Divorcé(e)
Civilstatus
cohabiting
en concubinage
Civilstatus
in a civil union
dans une union civile
Civilstatus
unmarried partners
en concubinage
Civilstatus
in a domestic partnership
en partenariat domestique
Civilstatus
widowed
veuf/veuve
Civilstatus
Do you have children?
Vous avez des enfants ?
Spørg om en person har børn
Do you have dependents living with you?
Vous avez des personnes à charge ?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
I would like to reunite with my family.
Je voudrais réunir ma famille.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

I would like to register in the city.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
What documents shall I bring?
Quels documents dois-je apporter ?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Are there any registration fees?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
I am here for the domicile registration.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
I would like to apply for a good conduct certificate.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
I would like to apply for a residence permit.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

I would like to ask some questions about the health insurance.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Do I need private health insurance?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
What is covered by the health insurance?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Spørg til forsikringens dækning
Hospital fees
Frais hospitaliers
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Specialists' fees
Frais de consultation d'un spécialiste
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Diagnostic tests
Tests diagnostiques
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Surgical procedures
Opérations chirurgicales
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Psychiatric treatment
Traitement psychiatrique
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Dental treatments
Soins dentaires
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Eye care treatment
Soins oculaires
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Do I need a visa to visit [country]?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
How can I extend my visa?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Why has my visa application been rejected?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Can I apply to become a permanent resident?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Do I have to change the license plate of my car?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
I would like to register my vehicle.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Is my driving licence valid here?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
I would like to apply for a provisional driving license.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Søg om et midlertidigt kørekort
I would like to book my __________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
theory test
le code
Testtype
driving test
la conduite
Testtype
I would like to change the ____________on my driving license.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
address
mon adresse
Hvad du gerne vil ændre
name
mon nom
Hvad du gerne vil ændre
photo
ma photo
Hvad du gerne vil ændre
I would like to add higher categories to my driving license.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
I would like to renew my driving license.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
I would like to replace a ___________ driving license.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
lost
perdu
Problem med kørekort
stolen
volé
Problem med kørekort
damaged
abîmé
Problem med kørekort
I would like to appeal my license suspension.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Where can I register for the [language] test?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
I have a clean criminal record.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Angiv at du har en ren straffeattest
I have the required level of [language].
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Angiv at du har det krævede sprogniveau
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
What are the fees for citizenship application?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Mon conjoint est [nationalité].
Angiv din ægtefælles nationalitet