nederlandsk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Where can I find the form for ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Spørg efter en formular
When was your [document] issued?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Where was your [document] issued?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
When does your ID expire?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Spørg hvornår et ID udløber
Could you help me fill out the form?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
What documents should I bring for __________ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
To apply for [document], you must provide at least_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
My [document] has been stolen.
Mijn [document] werd gestolen.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
I am completing this application on behalf of _____ .
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
The information is confidential.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Can you give me a receipt for this application?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

What is your name?
Wat is uw naam?
Spørg efter en persons navn
Could you please tell me your place and date of birth?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Where do you live?
Waar woont u?
Spørg hvor en person bor
What is your address?
Wat is uw adres?
Spørg efter en persons adresse
What is your citizenship?
Wat is uw nationaliteit?
Spørg efter en persons statsborgerskab
When did you arrive in [country]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Could you please show me your ID?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

My marital status is ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Angiv hvad din civilstatus er
single
alleenstaand
Civilstatus
married
gehuwd
Civilstatus
separated
uit elkaar
Civilstatus
divorced
gescheiden
Civilstatus
cohabiting
samenwonend
Civilstatus
in a civil union
geregistreerd partnerschap
Civilstatus
unmarried partners
ongetrouwde partners
Civilstatus
in a domestic partnership
in een relatie
Civilstatus
widowed
verweduwd
Civilstatus
Do you have children?
Heeft u kinderen?
Spørg om en person har børn
Do you have dependents living with you?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
I would like to reunite with my family.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

I would like to register in the city.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
What documents shall I bring?
Welke documenten moet ik meenemen?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Are there any registration fees?
Zijn er registratiekosten?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
I am here for the domicile registration.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
I would like to apply for a good conduct certificate.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
I would like to apply for a residence permit.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

I would like to ask some questions about the health insurance.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Do I need private health insurance?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
What is covered by the health insurance?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Spørg til forsikringens dækning
Hospital fees
Ziekenhuiskosten
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Specialists' fees
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Diagnostic tests
Diagnostische toets
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Surgical procedures
Chirurgische ingrepen
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Psychiatric treatment
Psychiatrische behandeling
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Dental treatments
Tandheelkundige behandelingen
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Eye care treatment
Oogzorg behandelingen
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Waarom vraagt u een visum aan?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Do I need a visa to visit [country]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
How can I extend my visa?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Why has my visa application been rejected?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Can I apply to become a permanent resident?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Do I have to change the license plate of my car?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
I would like to register my vehicle.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Is my driving licence valid here?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
I would like to apply for a provisional driving license.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Søg om et midlertidigt kørekort
I would like to book my __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
theory test
theoretische test
Testtype
driving test
rijexamen
Testtype
I would like to change the ____________on my driving license.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
address
mijn adres
Hvad du gerne vil ændre
name
mijn naam
Hvad du gerne vil ændre
photo
mijn foto
Hvad du gerne vil ændre
I would like to add higher categories to my driving license.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
I would like to renew my driving license.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
I would like to replace a ___________ driving license.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
lost
verloren
Problem med kørekort
stolen
gestolen
Problem med kørekort
damaged
beschadigd
Problem med kørekort
I would like to appeal my license suspension.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Where can I register for the [language] test?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
I have a clean criminal record.
Ik heb een blanco strafblad.
Angiv at du har en ren straffeattest
I have the required level of [language].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Angiv at du har det krævede sprogniveau
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
What are the fees for citizenship application?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Angiv din ægtefælles nationalitet