japansk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Where can I find the form for ____ ?
Spørg efter en formular
When was your [document] issued?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Where was your [document] issued?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
When does your ID expire?
Spørg hvornår et ID udløber
Could you help me fill out the form?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
What documents should I bring for __________ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
To apply for [document], you must provide at least_______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
My [document] has been stolen.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
I am completing this application on behalf of _____ .
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
The information is confidential.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Can you give me a receipt for this application?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

What is your name?
Spørg efter en persons navn
Could you please tell me your place and date of birth?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Where do you live?
Spørg hvor en person bor
What is your address?
Spørg efter en persons adresse
What is your citizenship?
Spørg efter en persons statsborgerskab
When did you arrive in [country]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Could you please show me your ID?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

My marital status is ___________.
Angiv hvad din civilstatus er
single
Civilstatus
married
Civilstatus
separated
Civilstatus
divorced
Civilstatus
cohabiting
Civilstatus
in a civil union
Civilstatus
unmarried partners
Civilstatus
in a domestic partnership
Civilstatus
widowed
Civilstatus
Do you have children?
Spørg om en person har børn
Do you have dependents living with you?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
I would like to reunite with my family.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

I would like to register in the city.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
What documents shall I bring?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Are there any registration fees?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
I am here for the domicile registration.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
I would like to apply for a good conduct certificate.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
I would like to apply for a residence permit.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

I would like to ask some questions about the health insurance.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Do I need private health insurance?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
What is covered by the health insurance?
Spørg til forsikringens dækning
Hospital fees
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Specialists' fees
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Diagnostic tests
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Surgical procedures
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Psychiatric treatment
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Dental treatments
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Eye care treatment
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Do I need a visa to visit [country]?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
How can I extend my visa?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Why has my visa application been rejected?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Can I apply to become a permanent resident?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Do I have to change the license plate of my car?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
I would like to register my vehicle.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Is my driving licence valid here?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
I would like to apply for a provisional driving license.
Søg om et midlertidigt kørekort
I would like to book my __________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
theory test
Testtype
driving test
Testtype
I would like to change the ____________on my driving license.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
address
Hvad du gerne vil ændre
name
Hvad du gerne vil ændre
photo
Hvad du gerne vil ændre
I would like to add higher categories to my driving license.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
I would like to renew my driving license.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
I would like to replace a ___________ driving license.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
lost
Problem med kørekort
stolen
Problem med kørekort
damaged
Problem med kørekort
I would like to appeal my license suspension.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Where can I register for the [language] test?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
I have a clean criminal record.
Angiv at du har en ren straffeattest
I have the required level of [language].
Angiv at du har det krævede sprogniveau
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
What are the fees for citizenship application?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Angiv din ægtefælles nationalitet