kinesisk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Where can I find the form for ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Spørg efter en formular
When was your [document] issued?
您的【文件】是什么时候签发的?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Where was your [document] issued?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
When does your ID expire?
请问您的身份证件何时过期?
Spørg hvornår et ID udløber
Could you help me fill out the form?
您能帮我填一下这个表格吗?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
What documents should I bring for __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
To apply for [document], you must provide at least_______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
My [document] has been stolen.
我的【材料】被偷了。
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
I am completing this application on behalf of _____ .
我在帮____ 填写申请表格。
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
The information is confidential.
这是机密信息。
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Can you give me a receipt for this application?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

What is your name?
你叫什么名字?
Spørg efter en persons navn
Could you please tell me your place and date of birth?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Where do you live?
请问您住在哪里?
Spørg hvor en person bor
What is your address?
请问您的地址是什么?
Spørg efter en persons adresse
What is your citizenship?
请问您的国籍是什么?
Spørg efter en persons statsborgerskab
When did you arrive in [country]?
请问您是何时到达【该国】的?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Could you please show me your ID?
您能出示一下您的身份证件么?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

My marital status is ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Angiv hvad din civilstatus er
single
单身
Civilstatus
married
已婚
Civilstatus
separated
分居
Civilstatus
divorced
离异
Civilstatus
cohabiting
同居
Civilstatus
in a civil union
民事结婚
Civilstatus
unmarried partners
未婚伴侣
Civilstatus
in a domestic partnership
同居伴侣关系
Civilstatus
widowed
鳏居
Civilstatus
Do you have children?
请问您有孩子吗?
Spørg om en person har børn
Do you have dependents living with you?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
I would like to reunite with my family.
我想要和家人团聚。
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

I would like to register in the city.
我想要在这个城市登记入户。
Angiv at du gerne vil registreres i byen
What documents shall I bring?
请问我应该带什么材料?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Are there any registration fees?
请问有注册费吗?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
I am here for the domicile registration.
我是来进行住址登记。
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
I would like to apply for a good conduct certificate.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
I would like to apply for a residence permit.
我想要申请居住证。
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

I would like to ask some questions about the health insurance.
我想要问一下关于保险的问题。
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Do I need private health insurance?
我需要私人的健康保险吗?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
What is covered by the health insurance?
请问该保险涵盖哪些方面?
Spørg til forsikringens dækning
Hospital fees
住院费
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Specialists' fees
专家费
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Diagnostic tests
诊疗费
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Surgical procedures
外科手术
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Psychiatric treatment
精神治疗
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Dental treatments
牙齿治疗
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Eye care treatment
眼科治疗
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Why are you requesting the entry visa?
请问您为什么需要入境签证?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Do I need a visa to visit [country]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
How can I extend my visa?
我该如何续签我的签证?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Why has my visa application been rejected?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Can I apply to become a permanent resident?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Do I have to change the license plate of my car?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
I would like to register my vehicle.
我想要登记我的车辆。
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Is my driving licence valid here?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
I would like to apply for a provisional driving license.
我想要申请临时驾照。
Søg om et midlertidigt kørekort
I would like to book my __________.
我想要预约__________。
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
theory test
理论考试
Testtype
driving test
路考
Testtype
I would like to change the ____________on my driving license.
我想要改动驾照上的__________。
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
address
地址
Hvad du gerne vil ændre
name
名字
Hvad du gerne vil ændre
photo
照片
Hvad du gerne vil ændre
I would like to add higher categories to my driving license.
我想要给驾照添加更高的级别。
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
I would like to renew my driving license.
我想要延长我的驾照。
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
I would like to replace a ___________ driving license.
我想要更换一个___________ 驾照。
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
lost
丢失
Problem med kørekort
stolen
被偷了
Problem med kørekort
damaged
受损
Problem med kørekort
I would like to appeal my license suspension.
我想要申诉我的驾照吊销。
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
我想要申请【国家】国籍。
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Where can I register for the [language] test?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
I have a clean criminal record.
我没有犯罪记录。
Angiv at du har en ren straffeattest
I have the required level of [language].
我的【语言】达到了等级要求。
Angiv at du har det krævede sprogniveau
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
What are the fees for citizenship application?
公民身份申请的费用是哪些?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
我的配偶是【国家】公民。
Angiv din ægtefælles nationalitet