portugisisk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Where can I find the form for ____ ?
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Spørg efter en formular
When was your [document] issued?
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Where was your [document] issued?
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
When does your ID expire?
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Spørg hvornår et ID udløber
Could you help me fill out the form?
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
What documents should I bring for __________ ?
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
To apply for [document], you must provide at least_______.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
My [document] has been stolen.
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
I am completing this application on behalf of _____ .
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
The information is confidential.
A informação é confidencial.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Can you give me a receipt for this application?
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

What is your name?
Qual é o seu nome?
Spørg efter en persons navn
Could you please tell me your place and date of birth?
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Where do you live?
Onde você mora?
Spørg hvor en person bor
What is your address?
Qual é o seu endereço?
Spørg efter en persons adresse
What is your citizenship?
Qual é a sua cidadania?
Spørg efter en persons statsborgerskab
When did you arrive in [country]?
Quando você chegou em [país]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Could you please show me your ID?
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

My marital status is ___________.
Meu estado civil é ___________.
Angiv hvad din civilstatus er
single
solteiro(a)
Civilstatus
married
casado(a)
Civilstatus
separated
separado(a)
Civilstatus
divorced
divorciado(a)
Civilstatus
cohabiting
coabitação
Civilstatus
in a civil union
em uma união civil
Civilstatus
unmarried partners
companheiros/união estável
Civilstatus
in a domestic partnership
parceria doméstica
Civilstatus
widowed
viúvo(a)
Civilstatus
Do you have children?
Você tem filhos?
Spørg om en person har børn
Do you have dependents living with you?
Você tem dependentes morando com você?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
I would like to reunite with my family.
Gostaria de reencontrar minha família.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

I would like to register in the city.
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
What documents shall I bring?
Que documentos devo trazer?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Are there any registration fees?
Existem taxas de registro?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
I am here for the domicile registration.
Estou aqui para o registro de domicílio.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
I would like to apply for a good conduct certificate.
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
I would like to apply for a residence permit.
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

I would like to ask some questions about the health insurance.
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Do I need private health insurance?
Preciso de seguro de saúde privado?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
What is covered by the health insurance?
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Spørg til forsikringens dækning
Hospital fees
Taxas hospitalares
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Specialists' fees
Taxas de especialistas
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Diagnostic tests
Testes de diagnóstico
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Surgical procedures
Procedimentos cirúrgicos
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Psychiatric treatment
Tratamento psiquiátrico
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Dental treatments
Tratamentos dentários
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Eye care treatment
Tratamento oftalmológico
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Por que você está requisitando um visto?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Do I need a visa to visit [country]?
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
How can I extend my visa?
Como posso extender meu visto?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Why has my visa application been rejected?
Por que minha requisição de visto foi negada?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Can I apply to become a permanent resident?
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Do I have to change the license plate of my car?
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
I would like to register my vehicle.
Gostaria de registrar meu veículo.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Is my driving licence valid here?
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
I would like to apply for a provisional driving license.
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Søg om et midlertidigt kørekort
I would like to book my __________.
Gostaria de marcar minha __________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
theory test
prova teórica
Testtype
driving test
prova prática de direção
Testtype
I would like to change the ____________on my driving license.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
address
endereço
Hvad du gerne vil ændre
name
nome
Hvad du gerne vil ændre
photo
foto
Hvad du gerne vil ændre
I would like to add higher categories to my driving license.
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
I would like to renew my driving license.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
I would like to replace a ___________ driving license.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
lost
perdida
Problem med kørekort
stolen
roubada
Problem med kørekort
damaged
danificada
Problem med kørekort
I would like to appeal my license suspension.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Where can I register for the [language] test?
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
I have a clean criminal record.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Angiv at du har en ren straffeattest
I have the required level of [language].
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Angiv at du har det krævede sprogniveau
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
What are the fees for citizenship application?
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Angiv din ægtefælles nationalitet