rumænsk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Where can I find the form for ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Spørg efter en formular
When was your [document] issued?
Când a fost emis [documentul]?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Where was your [document] issued?
Unde a fost emis [documentul]?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
When does your ID expire?
Când îți expiră ID-ul?
Spørg hvornår et ID udløber
Could you help me fill out the form?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
What documents should I bring for __________ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
To apply for [document], you must provide at least_______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
My [document] has been stolen.
Mi s-a furat [documentul].
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
I am completing this application on behalf of _____ .
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
The information is confidential.
Informația este confidențială.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Can you give me a receipt for this application?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

What is your name?
Cum vă cheamă?
Spørg efter en persons navn
Could you please tell me your place and date of birth?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Where do you live?
Unde locuiți?
Spørg hvor en person bor
What is your address?
Care este adresa dumneavoastră?
Spørg efter en persons adresse
What is your citizenship?
Ce cetățenie aveți?
Spørg efter en persons statsborgerskab
When did you arrive in [country]?
Când ați ajuns în [țara]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Could you please show me your ID?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

My marital status is ___________.
Starea mea civilă este ___________.
Angiv hvad din civilstatus er
single
Singur
Civilstatus
married
Căsătorit/ă
Civilstatus
separated
separat/ă
Civilstatus
divorced
divorțat/ă
Civilstatus
cohabiting
concobinaj
Civilstatus
in a civil union
într-o uniune civilă
Civilstatus
unmarried partners
necăsătorit/ă
Civilstatus
in a domestic partnership
partener/ă de viață
Civilstatus
widowed
văduv/ă
Civilstatus
Do you have children?
Aveți copii?
Spørg om en person har børn
Do you have dependents living with you?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
I would like to reunite with my family.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

I would like to register in the city.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
What documents shall I bring?
Ce documente trebuie să aduc?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Are there any registration fees?
Există vreo taxă de înregistrare?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
I am here for the domicile registration.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
I would like to apply for a good conduct certificate.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
I would like to apply for a residence permit.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

I would like to ask some questions about the health insurance.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Do I need private health insurance?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
What is covered by the health insurance?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Spørg til forsikringens dækning
Hospital fees
Taxe pentru spitalizare
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Specialists' fees
Onorarii ale medicilor specialiști
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Diagnostic tests
Test de diagnosticare
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Surgical procedures
Intervenții chirurgicale
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Psychiatric treatment
Tratament psihiatric
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Dental treatments
Tratamente dentare
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Eye care treatment
Tratamente oftalmologice
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Why are you requesting the entry visa?
De ce solicitați o viză de intrare?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Do I need a visa to visit [country]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
How can I extend my visa?
Cum îmi pot extinde viza?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Why has my visa application been rejected?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Can I apply to become a permanent resident?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Do I have to change the license plate of my car?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
I would like to register my vehicle.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Is my driving licence valid here?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
I would like to apply for a provisional driving license.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Søg om et midlertidigt kørekort
I would like to book my __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
theory test
testul teoretic
Testtype
driving test
examenul practic
Testtype
I would like to change the ____________on my driving license.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
address
Adresa
Hvad du gerne vil ændre
name
nume
Hvad du gerne vil ændre
photo
fotografia
Hvad du gerne vil ændre
I would like to add higher categories to my driving license.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
I would like to renew my driving license.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
I would like to replace a ___________ driving license.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
lost
pierdut
Problem med kørekort
stolen
furat
Problem med kørekort
damaged
distrus
Problem med kørekort
I would like to appeal my license suspension.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Where can I register for the [language] test?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
I have a clean criminal record.
Nu am antecedente penale.
Angiv at du har en ren straffeattest
I have the required level of [language].
Am nivelul necesar de [limbă].
Angiv at du har det krævede sprogniveau
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
What are the fees for citizenship application?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Partenerul meu este __________.
Angiv din ægtefælles nationalitet