russisk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Where can I find the form for ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
Spørg efter en formular
When was your [document] issued?
Когда был выдан ваш документ?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Where was your [document] issued?
Где был выдан ваш [документ] ?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
When does your ID expire?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Spørg hvornår et ID udløber
Could you help me fill out the form?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
What documents should I bring for __________ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
To apply for [document], you must provide at least_______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
My [document] has been stolen.
Мой [документ] украли.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
I am completing this application on behalf of _____ .
Я заполняю это заявление от лица______.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
The information is confidential.
Информация конфиденциальна.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Can you give me a receipt for this application?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

What is your name?
Как вас зовут?
Spørg efter en persons navn
Could you please tell me your place and date of birth?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Where do you live?
Где вы живете?
Spørg hvor en person bor
What is your address?
Каков ваш адрес?
Spørg efter en persons adresse
What is your citizenship?
Какое у вас гражданство?
Spørg efter en persons statsborgerskab
When did you arrive in [country]?
Когда вы въехали в страну?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Could you please show me your ID?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

My marital status is ___________.
Мое семейное положение -_______.
Angiv hvad din civilstatus er
single
холост
Civilstatus
married
Женат/замужем
Civilstatus
separated
Разведен/а
Civilstatus
divorced
Разведен/а
Civilstatus
cohabiting
в сожительстве
Civilstatus
in a civil union
в гражданском браке
Civilstatus
unmarried partners
Не женатая пара
Civilstatus
in a domestic partnership
в домашнем партнерстве
Civilstatus
widowed
вдовец/вдова
Civilstatus
Do you have children?
У вас есть дети?
Spørg om en person har børn
Do you have dependents living with you?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
I would like to reunite with my family.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

I would like to register in the city.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Angiv at du gerne vil registreres i byen
What documents shall I bring?
Какие документы мне нужно принести?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Are there any registration fees?
Мне нужно платить за регистрацию?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
I am here for the domicile registration.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
I would like to apply for a good conduct certificate.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
I would like to apply for a residence permit.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

I would like to ask some questions about the health insurance.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Do I need private health insurance?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
What is covered by the health insurance?
Что покрывает медицинская страховка?
Spørg til forsikringens dækning
Hospital fees
Больничные платы
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Specialists' fees
Платы специалистам
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Diagnostic tests
Диагностические проверки
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Surgical procedures
Хирургические процедуры
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Psychiatric treatment
Психиатрическое лечение
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Dental treatments
Лечение зубов
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Eye care treatment
Офтальмологическое лечение
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Do I need a visa to visit [country]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
How can I extend my visa?
Как я могу продлить мою визу?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Why has my visa application been rejected?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Can I apply to become a permanent resident?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Do I have to change the license plate of my car?
Мне нужно менять номер своей машины?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
I would like to register my vehicle.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Is my driving licence valid here?
Мои водительские права здесь действуют?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
I would like to apply for a provisional driving license.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Søg om et midlertidigt kørekort
I would like to book my __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
theory test
Теоретический тест
Testtype
driving test
Тест на вождение
Testtype
I would like to change the ____________on my driving license.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
address
адрес
Hvad du gerne vil ændre
name
имя
Hvad du gerne vil ændre
photo
фотография
Hvad du gerne vil ændre
I would like to add higher categories to my driving license.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
I would like to renew my driving license.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
I would like to replace a ___________ driving license.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
lost
потеряно
Problem med kørekort
stolen
украдено
Problem med kørekort
damaged
повреждено
Problem med kørekort
I would like to appeal my license suspension.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Where can I register for the [language] test?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
I have a clean criminal record.
У меня нет судимостей
Angiv at du har en ren straffeattest
I have the required level of [language].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Angiv at du har det krævede sprogniveau
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
What are the fees for citizenship application?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Angiv din ægtefælles nationalitet