spansk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Where can I find the form for ____ ?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Spørg efter en formular
When was your [document] issued?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Where was your [document] issued?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
When does your ID expire?
¿Cuándo caduca su DNI?
Spørg hvornår et ID udløber
Could you help me fill out the form?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
What documents should I bring for __________ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
To apply for [document], you must provide at least_______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
My [document] has been stolen.
Me han robado el/la (documento).
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
I am completing this application on behalf of _____ .
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
The information is confidential.
La información es confidencial.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Can you give me a receipt for this application?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

What is your name?
¿Cómo se llama usted?
Spørg efter en persons navn
Could you please tell me your place and date of birth?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Where do you live?
¿Dónde vive usted?
Spørg hvor en person bor
What is your address?
¿Cuál es su dirección?
Spørg efter en persons adresse
What is your citizenship?
¿Cuál es su nacionalidad?
Spørg efter en persons statsborgerskab
When did you arrive in [country]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Could you please show me your ID?
¿Me deja su DNI, por favor?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

My marital status is ___________.
Mi estado civil es ______________.
Angiv hvad din civilstatus er
single
soltero/a
Civilstatus
married
casado/a
Civilstatus
separated
separado/a
Civilstatus
divorced
divorciado/a
Civilstatus
cohabiting
cohabitante
Civilstatus
in a civil union
en unión civil
Civilstatus
unmarried partners
pareja de hecho
Civilstatus
in a domestic partnership
pareja de hecho
Civilstatus
widowed
viudo/a
Civilstatus
Do you have children?
¿Tiene usted hijos?
Spørg om en person har børn
Do you have dependents living with you?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
I would like to reunite with my family.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

I would like to register in the city.
Me gustaría empadronarme.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
What documents shall I bring?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Are there any registration fees?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
I am here for the domicile registration.
Vengo a registrar mi domicilio.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
I would like to apply for a good conduct certificate.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
I would like to apply for a residence permit.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

I would like to ask some questions about the health insurance.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Do I need private health insurance?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
What is covered by the health insurance?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Spørg til forsikringens dækning
Hospital fees
Tasas hospitalarias
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Specialists' fees
Honorarios de médicos especialistas
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Diagnostic tests
Pruebas diagnósticas
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Surgical procedures
Intervenciones quirúrjicas
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Psychiatric treatment
Tratamiento psiquiátrico
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Dental treatments
Tratamientos dentales
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Eye care treatment
Tratamientos oftalmológicos
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Why are you requesting the entry visa?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Do I need a visa to visit [country]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
How can I extend my visa?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Why has my visa application been rejected?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Can I apply to become a permanent resident?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Do I have to change the license plate of my car?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
I would like to register my vehicle.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Is my driving licence valid here?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
I would like to apply for a provisional driving license.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Søg om et midlertidigt kørekort
I would like to book my __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
theory test
el examen teórico
Testtype
driving test
el examen práctico
Testtype
I would like to change the ____________on my driving license.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
address
la dirección
Hvad du gerne vil ændre
name
el nombre
Hvad du gerne vil ændre
photo
la fotografía
Hvad du gerne vil ændre
I would like to add higher categories to my driving license.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
I would like to renew my driving license.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
I would like to replace a ___________ driving license.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
lost
lo he perdido
Problem med kørekort
stolen
me lo han robado
Problem med kørekort
damaged
se ha dañado
Problem med kørekort
I would like to appeal my license suspension.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Where can I register for the [language] test?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
I have a clean criminal record.
No tengo antecedentes penales.
Angiv at du har en ren straffeattest
I have the required level of [language].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Angiv at du har det krævede sprogniveau
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
What are the fees for citizenship application?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Angiv din ægtefælles nationalitet