tjekkisk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Where can I find the form for ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Spørg efter en formular
When was your [document] issued?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Where was your [document] issued?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
When does your ID expire?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Spørg hvornår et ID udløber
Could you help me fill out the form?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
What documents should I bring for __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
To apply for [document], you must provide at least_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
My [document] has been stolen.
Můj [dokument] byl ukraden.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
I am completing this application on behalf of _____ .
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
The information is confidential.
Tyto informace jsou důvěrné.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Can you give me a receipt for this application?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

What is your name?
Jak se jmenuješ?
Spørg efter en persons navn
Could you please tell me your place and date of birth?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Where do you live?
Kde bydlíte?
Spørg hvor en person bor
What is your address?
Jaká je vaše adresa?
Spørg efter en persons adresse
What is your citizenship?
Jaké je vaše občanství?
Spørg efter en persons statsborgerskab
When did you arrive in [country]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Could you please show me your ID?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

My marital status is ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Angiv hvad din civilstatus er
single
svobodný/á
Civilstatus
married
ženatý/vdaná
Civilstatus
separated
odděleni
Civilstatus
divorced
rozvedený/rozvedená
Civilstatus
cohabiting
žijící ve společné domácnosti
Civilstatus
in a civil union
v registrovaném partnerství
Civilstatus
unmarried partners
nesezdaní partneři
Civilstatus
in a domestic partnership
v domácím partnerství
Civilstatus
widowed
vdovec/vdova
Civilstatus
Do you have children?
Máte děti?
Spørg om en person har børn
Do you have dependents living with you?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
I would like to reunite with my family.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

I would like to register in the city.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
What documents shall I bring?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Are there any registration fees?
Je registrace zpoplatněná?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
I am here for the domicile registration.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
I would like to apply for a good conduct certificate.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
I would like to apply for a residence permit.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

I would like to ask some questions about the health insurance.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Do I need private health insurance?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
What is covered by the health insurance?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Spørg til forsikringens dækning
Hospital fees
Poplatky za pobyt v nemocnici
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Specialists' fees
Poplatky za konsultace se specialisty
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Diagnostic tests
Diagnostické testy
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Surgical procedures
Chirurgické zákroky
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Psychiatric treatment
Psychiatrická léčba
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Dental treatments
Zubní ošetření
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Eye care treatment
Oční ošetření
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Do I need a visa to visit [country]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
How can I extend my visa?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Why has my visa application been rejected?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Can I apply to become a permanent resident?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Do I have to change the license plate of my car?
Musím změnit svou registrační značku?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
I would like to register my vehicle.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Is my driving licence valid here?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
I would like to apply for a provisional driving license.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Søg om et midlertidigt kørekort
I would like to book my __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
theory test
Teoretický test
Testtype
driving test
Praktický test
Testtype
I would like to change the ____________on my driving license.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
address
adresu
Hvad du gerne vil ændre
name
jméno
Hvad du gerne vil ændre
photo
fotografii
Hvad du gerne vil ændre
I would like to add higher categories to my driving license.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
I would like to renew my driving license.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
I would like to replace a ___________ driving license.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
lost
ztracený
Problem med kørekort
stolen
ukradený
Problem med kørekort
damaged
zničený
Problem med kørekort
I would like to appeal my license suspension.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Where can I register for the [language] test?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
I have a clean criminal record.
Mám čistý trestní rejstřík.
Angiv at du har en ren straffeattest
I have the required level of [language].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Angiv at du har det krævede sprogniveau
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
What are the fees for citizenship application?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Angiv din ægtefælles nationalitet