tyrkisk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Where can I find the form for ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Spørg efter en formular
When was your [document] issued?
[belge] ne zaman verildi?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Where was your [document] issued?
[belge] nerede verildi?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
When does your ID expire?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Spørg hvornår et ID udløber
Could you help me fill out the form?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
What documents should I bring for __________ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
To apply for [document], you must provide at least_______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
My [document] has been stolen.
[belge] belgem çalındı.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
I am completing this application on behalf of _____ .
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
The information is confidential.
Bu bilgi özeldir.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Can you give me a receipt for this application?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

What is your name?
Adınız nedir?
Spørg efter en persons navn
Could you please tell me your place and date of birth?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Where do you live?
Nerede yaşıyorsunuz?
Spørg hvor en person bor
What is your address?
İkamet adresiniz nedir?
Spørg efter en persons adresse
What is your citizenship?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Spørg efter en persons statsborgerskab
When did you arrive in [country]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Could you please show me your ID?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

My marital status is ___________.
Medeni halim ___________.
Angiv hvad din civilstatus er
single
bekar
Civilstatus
married
evli
Civilstatus
separated
ayrılmış
Civilstatus
divorced
boşanmış
Civilstatus
cohabiting
birlikte yaşıyor
Civilstatus
in a civil union
medeni birliktelik
Civilstatus
unmarried partners
evlenmemiş çift
Civilstatus
in a domestic partnership
medeni ortaklık içinde
Civilstatus
widowed
dul
Civilstatus
Do you have children?
Çocuğunuz var mı?
Spørg om en person har børn
Do you have dependents living with you?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
I would like to reunite with my family.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

I would like to register in the city.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
What documents shall I bring?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Are there any registration fees?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
I am here for the domicile registration.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
I would like to apply for a good conduct certificate.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
I would like to apply for a residence permit.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

I would like to ask some questions about the health insurance.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Do I need private health insurance?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
What is covered by the health insurance?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Spørg til forsikringens dækning
Hospital fees
Hastane masrafları
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Specialists' fees
Uzman doktor ücretleri
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Diagnostic tests
Tanı koyma testleri
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Surgical procedures
Cerrahi operasyonlar
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Psychiatric treatment
Psikiyatri tedavisi
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Dental treatments
Diş tedavisi
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Eye care treatment
Göz tedavisi
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Do I need a visa to visit [country]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
How can I extend my visa?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Why has my visa application been rejected?
Vize başvurum neden reddedildi?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Can I apply to become a permanent resident?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Do I have to change the license plate of my car?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
I would like to register my vehicle.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Is my driving licence valid here?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
I would like to apply for a provisional driving license.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Søg om et midlertidigt kørekort
I would like to book my __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
theory test
teorik sınav
Testtype
driving test
direksiyon sınavı
Testtype
I would like to change the ____________on my driving license.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
address
adres
Hvad du gerne vil ændre
name
ad
Hvad du gerne vil ændre
photo
fotoğraf
Hvad du gerne vil ændre
I would like to add higher categories to my driving license.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
I would like to renew my driving license.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
I would like to replace a ___________ driving license.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
lost
kayıp
Problem med kørekort
stolen
çalınmış
Problem med kørekort
damaged
hasarlı
Problem med kørekort
I would like to appeal my license suspension.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Where can I register for the [language] test?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
I have a clean criminal record.
Sabıka kaydım yoktur.
Angiv at du har en ren straffeattest
I have the required level of [language].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Angiv at du har det krævede sprogniveau
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
What are the fees for citizenship application?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Angiv din ægtefælles nationalitet