tysk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Where can I find the form for ____ ?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Spørg efter en formular
When was your [document] issued?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Where was your [document] issued?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
When does your ID expire?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Spørg hvornår et ID udløber
Could you help me fill out the form?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
What documents should I bring for __________ ?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
To apply for [document], you must provide at least_______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
My [document] has been stolen.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
I am completing this application on behalf of _____ .
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
The information is confidential.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Can you give me a receipt for this application?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

What is your name?
Wie heißen Sie?
Spørg efter en persons navn
Could you please tell me your place and date of birth?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Where do you live?
Wo wohnen Sie?
Spørg hvor en person bor
What is your address?
Wie ist Ihre Adresse?
Spørg efter en persons adresse
What is your citizenship?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Spørg efter en persons statsborgerskab
When did you arrive in [country]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Could you please show me your ID?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

My marital status is ___________.
Mein Familienstand ist_____.
Angiv hvad din civilstatus er
single
ledig
Civilstatus
married
verheiratet
Civilstatus
separated
getrennt
Civilstatus
divorced
geschieden
Civilstatus
cohabiting
zusammenlebend
Civilstatus
in a civil union
in einer eingetragenen Partnerschaft
Civilstatus
unmarried partners
unverheiratetes Paar
Civilstatus
in a domestic partnership
in einer Partnerschaft
Civilstatus
widowed
verwitwet
Civilstatus
Do you have children?
Haben Sie Kinder?
Spørg om en person har børn
Do you have dependents living with you?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
I would like to reunite with my family.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

I would like to register in the city.
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
What documents shall I bring?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Are there any registration fees?
Gibt es Anmeldegebühren?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
I am here for the domicile registration.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
I would like to apply for a good conduct certificate.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
I would like to apply for a residence permit.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

I would like to ask some questions about the health insurance.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Do I need private health insurance?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
What is covered by the health insurance?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Spørg til forsikringens dækning
Hospital fees
Krankenhausgebühren
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Specialists' fees
Facharztkosten
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Diagnostic tests
Diagnosetests
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Surgical procedures
Chirurgische Eingriffe
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Psychiatric treatment
Psychiatrische Behandlung
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Dental treatments
Zahnbehandlungen
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Eye care treatment
Augenbehandlungen
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Do I need a visa to visit [country]?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
How can I extend my visa?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Why has my visa application been rejected?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Can I apply to become a permanent resident?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Do I have to change the license plate of my car?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
I would like to register my vehicle.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Is my driving licence valid here?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
I would like to apply for a provisional driving license.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Søg om et midlertidigt kørekort
I would like to book my __________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
theory test
den Theorieteil
Testtype
driving test
den praktischen Teil
Testtype
I would like to change the ____________on my driving license.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
address
die Adresse
Hvad du gerne vil ændre
name
den Namen
Hvad du gerne vil ændre
photo
das Foto
Hvad du gerne vil ændre
I would like to add higher categories to my driving license.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
I would like to renew my driving license.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
I would like to replace a ___________ driving license.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
lost
verlorenen
Problem med kørekort
stolen
gestohlenen
Problem med kørekort
damaged
beschädigten
Problem med kørekort
I would like to appeal my license suspension.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Where can I register for the [language] test?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
I have a clean criminal record.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Angiv at du har en ren straffeattest
I have the required level of [language].
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Angiv at du har det krævede sprogniveau
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
What are the fees for citizenship application?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Angiv din ægtefælles nationalitet