polsk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Spørg efter en formular
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Kiam elspiras via legitimilo?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Spørg hvornår et ID udløber
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mój [dokument] został skradziony.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Składam podanie w imieniu _____.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
La informo estas konfidenca.
Podane informacje są poufne.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Kiel vi nomiĝas?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Spørg efter en persons navn
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Kie vi loĝas?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Spørg hvor en person bor
Kio estas via adreso?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Spørg efter en persons adresse
Kio estas via civitaneco?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Spørg efter en persons statsborgerskab
Kiam vi alvenis en [lando]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Mia edzecostato estas ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Angiv hvad din civilstatus er
senedza
kawaler/panna
Civilstatus
edziĝinta
żonaty/zamężna
Civilstatus
apartiga
w separacji
Civilstatus
eksedziĝinta
rozwodnik/rozwódka
Civilstatus
kunviva
w konkubinacie
Civilstatus
en civila kuniĝo
w rejestrowanym związku partnerskim
Civilstatus
fraŭlaj partneroj
w związku partnerskim
Civilstatus
en hejma partnereco
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Civilstatus
vidvina
wdowiec/wdowa
Civilstatus
Ĉu vi havas infanojn?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Spørg om en person har børn
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Mi ŝatus registri en la urbo.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Kion dokumentojn mi alportus?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Mi ŝatus peti restadpermeson
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Spørg til forsikringens dækning
Hospitalokotizoj
Opłaty za pobyt w szpitalu
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Kotizoj por la ekspertoj
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Diagnozoprovoj
Badania diagnostyczne
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Kirurgiaj proceduroj
Zabiegi chirurgiczne
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Psikiatria kuracado
Leczenie psychiatryczne
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Dentaj kuracadoj
Leczenie stomatologiczne
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Okula kuracado
Leczenie okulistyczne
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Kial vi petas la enirovizon?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Søg om et midlertidigt kørekort
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
teorian teston
egzamin teoretyczny
Testtype
veturantan teston
egzamin praktyczny
Testtype
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
adreson
adres
Hvad du gerne vil ændre
nomon
nazwisko
Hvad du gerne vil ændre
foton
zdjęcie
Hvad du gerne vil ændre
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
perdatan
zgubienie (prawa jazdy)
Problem med kørekort
ŝtelatan
kradzież (prawa jazdy)
Problem med kørekort
difektatan
zniszczenie (prawa jazdy)
Problem med kørekort
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Mi havas puran krimliston
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Angiv at du har en ren straffeattest
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Angiv din ægtefælles nationalitet