vietnamesisk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Spørg efter en formular
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Kie estis via [dokumento] emisiita?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Kiam elspiras via legitimilo?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Spørg hvornår et ID udløber
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Tôi đăng kí hộ ________
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
La informo estas konfidenca.
Thông tin này là bí mật
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Kiel vi nomiĝas?
Bạn tên gì?
Spørg efter en persons navn
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Kie vi loĝas?
Bạn sống ở đâu?
Spørg hvor en person bor
Kio estas via adreso?
Địa chỉ của bạn là gì?
Spørg efter en persons adresse
Kio estas via civitaneco?
Quốc tịch của bạn là gì?
Spørg efter en persons statsborgerskab
Kiam vi alvenis en [lando]?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Mia edzecostato estas ___________.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Angiv hvad din civilstatus er
senedza
độc thân
Civilstatus
edziĝinta
đã thành hôn
Civilstatus
apartiga
ly thân
Civilstatus
eksedziĝinta
ly dị
Civilstatus
kunviva
sống thử
Civilstatus
en civila kuniĝo
kết hợp dân sự
Civilstatus
fraŭlaj partneroj
đối tác chưa kết hôn
Civilstatus
en hejma partnereco
hợp doanh gia thuộc
Civilstatus
vidvina
góa phụ
Civilstatus
Ĉu vi havas infanojn?
Bạn có con chưa?
Spørg om en person har børn
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Mi ŝatus registri en la urbo.
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Kion dokumentojn mi alportus?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Mi ŝatus peti restadpermeson
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Spørg til forsikringens dækning
Hospitalokotizoj
Phí bệnh viện
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Kotizoj por la ekspertoj
Phí chuyên gia
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Diagnozoprovoj
Xét nghiệm chẩn đoán
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Kirurgiaj proceduroj
Thủ tục phẫu thuật
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Psikiatria kuracado
Điều trị tâm thần
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Dentaj kuracadoj
Điều trị nha khoa
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Okula kuracado
Điều trị nhãn khoa
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Kial vi petas la enirovizon?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Tôi muốn đăng kí xe
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Søg om et midlertidigt kørekort
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Tôi muốn đăng kí _________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
teorian teston
Kì thi lý thuyết
Testtype
veturantan teston
Kì thi lái xe
Testtype
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
adreson
địa chỉ
Hvad du gerne vil ændre
nomon
tên
Hvad du gerne vil ændre
foton
ảnh
Hvad du gerne vil ændre
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
perdatan
mất
Problem med kørekort
ŝtelatan
bị đánh cắp
Problem med kørekort
difektatan
bi hư hỏng
Problem med kørekort
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Mi havas puran krimliston
Tôi không có tiền án tiền sự
Angiv at du har en ren straffeattest
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Angiv din ægtefælles nationalitet