dansk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Spørg efter en formular
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Où votre [document] a été délivré ?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Hvornår udløber dit ID?
Spørg hvornår et ID udløber
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Mon/ma [document] a été volé(e).
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Ces informations sont confidentielles.
Informationerne er fortrolige.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Comment vous appelez-vous ?
Hvad hedder du?
Spørg efter en persons navn
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Hvor og hvornår er du født?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Où résidez-vous ?
Hvor bor du?
Spørg hvor en person bor
Où habitez-vous ?
Hvad er din adresse?
Spørg efter en persons adresse
Quelle est votre nationalité ?
Hvad er dit statsborgerskab?
Spørg efter en persons statsborgerskab
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Hvornår ankom du til [land]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Må jeg se dit ID?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Ma situation matrimoniale est _____.
Jeg er ___________.
Angiv hvad din civilstatus er
célibataire
single
Civilstatus
Marié(e)
gift
Civilstatus
Séparé(e)
separeret
Civilstatus
Divorcé(e)
fraskilt
Civilstatus
en concubinage
samlevende
Civilstatus
dans une union civile
i et indregistreret parforhold
Civilstatus
en concubinage
ugifte partnere
Civilstatus
en partenariat domestique
i et indenlandsk parforhold
Civilstatus
veuf/veuve
enke
Civilstatus
Vous avez des enfants ?
Har du børn?
Spørg om en person har børn
Vous avez des personnes à charge ?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Je voudrais réunir ma famille.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Jeg vil gerne registreres i byen
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Quels documents dois-je apporter ?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Je voudrais demander un permis de séjour.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Spørg til forsikringens dækning
Frais hospitaliers
Hospitalsgebyrer
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Frais de consultation d'un spécialiste
Speciallægegebyrer
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Tests diagnostiques
Diagnosetests
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Opérations chirurgicales
Kirurgiske indgreb
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Traitement psychiatrique
Psykiatrisk behandling
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Soins dentaires
Tandbehandlinger
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Soins oculaires
Øjenbehandlinger
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Er mit kørekort gyldigt her?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Søg om et midlertidigt kørekort
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
le code
teoritest
Testtype
la conduite
køreprøve
Testtype
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
mon adresse
adressen
Hvad du gerne vil ændre
mon nom
navnet
Hvad du gerne vil ændre
ma photo
billedet
Hvad du gerne vil ændre
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
perdu
mistet
Problem med kørekort
volé
stjålet
Problem med kørekort
abîmé
beskadiget
Problem med kørekort
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Je n'ai pas de casier judiciaire
Jeg har en ren straffeattest
Angiv at du har en ren straffeattest
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Mon conjoint est [nationalité].
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Angiv din ægtefælles nationalitet