nederlandsk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Spørg efter en formular
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Où votre [document] a été délivré ?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Spørg hvornår et ID udløber
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Mon/ma [document] a été volé(e).
Mijn [document] werd gestolen.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Ces informations sont confidentielles.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Comment vous appelez-vous ?
Wat is uw naam?
Spørg efter en persons navn
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Où résidez-vous ?
Waar woont u?
Spørg hvor en person bor
Où habitez-vous ?
Wat is uw adres?
Spørg efter en persons adresse
Quelle est votre nationalité ?
Wat is uw nationaliteit?
Spørg efter en persons statsborgerskab
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Ma situation matrimoniale est _____.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Angiv hvad din civilstatus er
célibataire
alleenstaand
Civilstatus
Marié(e)
gehuwd
Civilstatus
Séparé(e)
uit elkaar
Civilstatus
Divorcé(e)
gescheiden
Civilstatus
en concubinage
samenwonend
Civilstatus
dans une union civile
geregistreerd partnerschap
Civilstatus
en concubinage
ongetrouwde partners
Civilstatus
en partenariat domestique
in een relatie
Civilstatus
veuf/veuve
verweduwd
Civilstatus
Vous avez des enfants ?
Heeft u kinderen?
Spørg om en person har børn
Vous avez des personnes à charge ?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Je voudrais réunir ma famille.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Quels documents dois-je apporter ?
Welke documenten moet ik meenemen?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Zijn er registratiekosten?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Je voudrais demander un permis de séjour.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Spørg til forsikringens dækning
Frais hospitaliers
Ziekenhuiskosten
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Frais de consultation d'un spécialiste
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Tests diagnostiques
Diagnostische toets
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Opérations chirurgicales
Chirurgische ingrepen
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Traitement psychiatrique
Psychiatrische behandeling
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Soins dentaires
Tandheelkundige behandelingen
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Soins oculaires
Oogzorg behandelingen
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Waarom vraagt u een visum aan?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Søg om et midlertidigt kørekort
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
le code
theoretische test
Testtype
la conduite
rijexamen
Testtype
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
mon adresse
mijn adres
Hvad du gerne vil ændre
mon nom
mijn naam
Hvad du gerne vil ændre
ma photo
mijn foto
Hvad du gerne vil ændre
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
perdu
verloren
Problem med kørekort
volé
gestolen
Problem med kørekort
abîmé
beschadigd
Problem med kørekort
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Je n'ai pas de casier judiciaire
Ik heb een blanco strafblad.
Angiv at du har en ren straffeattest
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Mon conjoint est [nationalité].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Angiv din ægtefælles nationalitet