kinesisk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Spørg efter en formular
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
您的【文件】是什么时候签发的?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Où votre [document] a été délivré ?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
请问您的身份证件何时过期?
Spørg hvornår et ID udløber
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
您能帮我填一下这个表格吗?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Mon/ma [document] a été volé(e).
我的【材料】被偷了。
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
我在帮____ 填写申请表格。
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Ces informations sont confidentielles.
这是机密信息。
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Comment vous appelez-vous ?
你叫什么名字?
Spørg efter en persons navn
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Où résidez-vous ?
请问您住在哪里?
Spørg hvor en person bor
Où habitez-vous ?
请问您的地址是什么?
Spørg efter en persons adresse
Quelle est votre nationalité ?
请问您的国籍是什么?
Spørg efter en persons statsborgerskab
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
请问您是何时到达【该国】的?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
您能出示一下您的身份证件么?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Ma situation matrimoniale est _____.
我的婚姻状况是____ 。
Angiv hvad din civilstatus er
célibataire
单身
Civilstatus
Marié(e)
已婚
Civilstatus
Séparé(e)
分居
Civilstatus
Divorcé(e)
离异
Civilstatus
en concubinage
同居
Civilstatus
dans une union civile
民事结婚
Civilstatus
en concubinage
未婚伴侣
Civilstatus
en partenariat domestique
同居伴侣关系
Civilstatus
veuf/veuve
鳏居
Civilstatus
Vous avez des enfants ?
请问您有孩子吗?
Spørg om en person har børn
Vous avez des personnes à charge ?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Je voudrais réunir ma famille.
我想要和家人团聚。
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
我想要在这个城市登记入户。
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Quels documents dois-je apporter ?
请问我应该带什么材料?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Y a-t-il des frais d'inscription ?
请问有注册费吗?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
我是来进行住址登记。
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Je voudrais demander un permis de séjour.
我想要申请居住证。
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
我想要问一下关于保险的问题。
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
我需要私人的健康保险吗?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
请问该保险涵盖哪些方面?
Spørg til forsikringens dækning
Frais hospitaliers
住院费
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Frais de consultation d'un spécialiste
专家费
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Tests diagnostiques
诊疗费
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Opérations chirurgicales
外科手术
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Traitement psychiatrique
精神治疗
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Soins dentaires
牙齿治疗
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Soins oculaires
眼科治疗
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
请问您为什么需要入境签证?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Comment puis-je prolonger mon visa ?
我该如何续签我的签证?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
我想要登记我的车辆。
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
我想要申请临时驾照。
Søg om et midlertidigt kørekort
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
我想要预约__________。
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
le code
理论考试
Testtype
la conduite
路考
Testtype
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
我想要改动驾照上的__________。
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
mon adresse
地址
Hvad du gerne vil ændre
mon nom
名字
Hvad du gerne vil ændre
ma photo
照片
Hvad du gerne vil ændre
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
我想要给驾照添加更高的级别。
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
我想要延长我的驾照。
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
我想要更换一个___________ 驾照。
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
perdu
丢失
Problem med kørekort
volé
被偷了
Problem med kørekort
abîmé
受损
Problem med kørekort
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
我想要申诉我的驾照吊销。
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
我想要申请【国家】国籍。
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Je n'ai pas de casier judiciaire
我没有犯罪记录。
Angiv at du har en ren straffeattest
J'ai le niveau suffisant en [langue].
我的【语言】达到了等级要求。
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
公民身份申请的费用是哪些?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Mon conjoint est [nationalité].
我的配偶是【国家】公民。
Angiv din ægtefælles nationalitet