polsk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Spørg efter en formular
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Spørg hvornår et ID udløber
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mój [dokument] został skradziony.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Składam podanie w imieniu _____.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Podane informacje są poufne.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Πώς σας λένε;
Jak się Pan/Pani nazywa?
Spørg efter en persons navn
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Πού μένετε;
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Spørg hvor en person bor
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Jaki jest Pana/Pani adres?
Spørg efter en persons adresse
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Spørg efter en persons statsborgerskab
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Mój stan cywilny: _____.
Angiv hvad din civilstatus er
ελεύθερος/η
kawaler/panna
Civilstatus
παντρεμένος/η
żonaty/zamężna
Civilstatus
σε διάσταση
w separacji
Civilstatus
χωρισμένος/η
rozwodnik/rozwódka
Civilstatus
συμβίωση
w konkubinacie
Civilstatus
σε αστική ένωση
w rejestrowanym związku partnerskim
Civilstatus
ανύπαντροι σύντροφοι
w związku partnerskim
Civilstatus
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Civilstatus
χήρος/χήρα
wdowiec/wdowa
Civilstatus
έχετε παιδιά;
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Spørg om en person har børn
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Spørg til forsikringens dækning
Τέλη νοσοκομείου
Opłaty za pobyt w szpitalu
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Διαγνωστικές εξετάσεις
Badania diagnostyczne
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Χειρουργικές επεμβάσεις
Zabiegi chirurgiczne
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Ψυχιατρική θεραπεία
Leczenie psychiatryczne
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Οδοντιατρικές θεραπείες
Leczenie stomatologiczne
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Leczenie okulistyczne
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Søg om et midlertidigt kørekort
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
θεωρητική εξέταση
egzamin teoretyczny
Testtype
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
egzamin praktyczny
Testtype
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
διεύθυνση
adres
Hvad du gerne vil ændre
όνομα
nazwisko
Hvad du gerne vil ændre
φωτογραφία
zdjęcie
Hvad du gerne vil ændre
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
χαμένη
zgubienie (prawa jazdy)
Problem med kørekort
κλεμμένη
kradzież (prawa jazdy)
Problem med kørekort
κατεστραμμένη
zniszczenie (prawa jazdy)
Problem med kørekort
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Angiv at du har en ren straffeattest
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Angiv din ægtefælles nationalitet