vietnamesisk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Spørg efter en formular
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Spørg hvornår et ID udløber
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Tôi đăng kí hộ ________
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Thông tin này là bí mật
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Πώς σας λένε;
Bạn tên gì?
Spørg efter en persons navn
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Πού μένετε;
Bạn sống ở đâu?
Spørg hvor en person bor
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Địa chỉ của bạn là gì?
Spørg efter en persons adresse
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Quốc tịch của bạn là gì?
Spørg efter en persons statsborgerskab
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Angiv hvad din civilstatus er
ελεύθερος/η
độc thân
Civilstatus
παντρεμένος/η
đã thành hôn
Civilstatus
σε διάσταση
ly thân
Civilstatus
χωρισμένος/η
ly dị
Civilstatus
συμβίωση
sống thử
Civilstatus
σε αστική ένωση
kết hợp dân sự
Civilstatus
ανύπαντροι σύντροφοι
đối tác chưa kết hôn
Civilstatus
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
hợp doanh gia thuộc
Civilstatus
χήρος/χήρα
góa phụ
Civilstatus
έχετε παιδιά;
Bạn có con chưa?
Spørg om en person har børn
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Bạn có thu phí đăng kí không?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Spørg til forsikringens dækning
Τέλη νοσοκομείου
Phí bệnh viện
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Phí chuyên gia
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Διαγνωστικές εξετάσεις
Xét nghiệm chẩn đoán
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Χειρουργικές επεμβάσεις
Thủ tục phẫu thuật
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Ψυχιατρική θεραπεία
Điều trị tâm thần
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Οδοντιατρικές θεραπείες
Điều trị nha khoa
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Điều trị nhãn khoa
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Tôi muốn đăng kí xe
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Søg om et midlertidigt kørekort
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Tôi muốn đăng kí _________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
θεωρητική εξέταση
Kì thi lý thuyết
Testtype
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Kì thi lái xe
Testtype
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
διεύθυνση
địa chỉ
Hvad du gerne vil ændre
όνομα
tên
Hvad du gerne vil ændre
φωτογραφία
ảnh
Hvad du gerne vil ændre
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
χαμένη
mất
Problem med kørekort
κλεμμένη
bị đánh cắp
Problem med kørekort
κατεστραμμένη
bi hư hỏng
Problem med kørekort
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Tôi không có tiền án tiền sự
Angiv at du har en ren straffeattest
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Angiv din ægtefælles nationalitet