tjekkisk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Spørg efter en formular
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Waar werd uw [document] afgegeven?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Spørg hvornår et ID udløber
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Mijn [document] werd gestolen.
Můj [dokument] byl ukraden.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Deze informatie is vertrouwelijk.
Tyto informace jsou důvěrné.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Wat is uw naam?
Jak se jmenuješ?
Spørg efter en persons navn
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Waar woont u?
Kde bydlíte?
Spørg hvor en person bor
Wat is uw adres?
Jaká je vaše adresa?
Spørg efter en persons adresse
Wat is uw nationaliteit?
Jaké je vaše občanství?
Spørg efter en persons statsborgerskab
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Kdy jste přijeli do [country]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Angiv hvad din civilstatus er
alleenstaand
svobodný/á
Civilstatus
gehuwd
ženatý/vdaná
Civilstatus
uit elkaar
odděleni
Civilstatus
gescheiden
rozvedený/rozvedená
Civilstatus
samenwonend
žijící ve společné domácnosti
Civilstatus
geregistreerd partnerschap
v registrovaném partnerství
Civilstatus
ongetrouwde partners
nesezdaní partneři
Civilstatus
in een relatie
v domácím partnerství
Civilstatus
verweduwd
vdovec/vdova
Civilstatus
Heeft u kinderen?
Máte děti?
Spørg om en person har børn
Heeft u inwonende personen ten laste?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Welke documenten moet ik meenemen?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Zijn er registratiekosten?
Je registrace zpoplatněná?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Spørg til forsikringens dækning
Ziekenhuiskosten
Poplatky za pobyt v nemocnici
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Poplatky za konsultace se specialisty
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Diagnostische toets
Diagnostické testy
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Chirurgische ingrepen
Chirurgické zákroky
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Psychiatrische behandeling
Psychiatrická léčba
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Tandheelkundige behandelingen
Zubní ošetření
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Oogzorg behandelingen
Oční ošetření
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Waarom vraagt u een visum aan?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Musím změnit svou registrační značku?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Søg om et midlertidigt kørekort
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
theoretische test
Teoretický test
Testtype
rijexamen
Praktický test
Testtype
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
mijn adres
adresu
Hvad du gerne vil ændre
mijn naam
jméno
Hvad du gerne vil ændre
mijn foto
fotografii
Hvad du gerne vil ændre
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
verloren
ztracený
Problem med kørekort
gestolen
ukradený
Problem med kørekort
beschadigd
zničený
Problem med kørekort
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Ik heb een blanco strafblad.
Mám čistý trestní rejstřík.
Angiv at du har en ren straffeattest
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Angiv din ægtefælles nationalitet