vietnamesisk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Spørg efter en formular
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Waar werd uw [document] afgegeven?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Spørg hvornår et ID udløber
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Mijn [document] werd gestolen.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Tôi đăng kí hộ ________
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Deze informatie is vertrouwelijk.
Thông tin này là bí mật
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Wat is uw naam?
Bạn tên gì?
Spørg efter en persons navn
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Waar woont u?
Bạn sống ở đâu?
Spørg hvor en person bor
Wat is uw adres?
Địa chỉ của bạn là gì?
Spørg efter en persons adresse
Wat is uw nationaliteit?
Quốc tịch của bạn là gì?
Spørg efter en persons statsborgerskab
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Angiv hvad din civilstatus er
alleenstaand
độc thân
Civilstatus
gehuwd
đã thành hôn
Civilstatus
uit elkaar
ly thân
Civilstatus
gescheiden
ly dị
Civilstatus
samenwonend
sống thử
Civilstatus
geregistreerd partnerschap
kết hợp dân sự
Civilstatus
ongetrouwde partners
đối tác chưa kết hôn
Civilstatus
in een relatie
hợp doanh gia thuộc
Civilstatus
verweduwd
góa phụ
Civilstatus
Heeft u kinderen?
Bạn có con chưa?
Spørg om en person har børn
Heeft u inwonende personen ten laste?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Welke documenten moet ik meenemen?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Zijn er registratiekosten?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Spørg til forsikringens dækning
Ziekenhuiskosten
Phí bệnh viện
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Phí chuyên gia
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Diagnostische toets
Xét nghiệm chẩn đoán
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Chirurgische ingrepen
Thủ tục phẫu thuật
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Psychiatrische behandeling
Điều trị tâm thần
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Tandheelkundige behandelingen
Điều trị nha khoa
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Oogzorg behandelingen
Điều trị nhãn khoa
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Waarom vraagt u een visum aan?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Tôi muốn đăng kí xe
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Søg om et midlertidigt kørekort
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Tôi muốn đăng kí _________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
theoretische test
Kì thi lý thuyết
Testtype
rijexamen
Kì thi lái xe
Testtype
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
mijn adres
địa chỉ
Hvad du gerne vil ændre
mijn naam
tên
Hvad du gerne vil ændre
mijn foto
ảnh
Hvad du gerne vil ændre
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
verloren
mất
Problem med kørekort
gestolen
bị đánh cắp
Problem med kørekort
beschadigd
bi hư hỏng
Problem med kørekort
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Ik heb een blanco strafblad.
Tôi không có tiền án tiền sự
Angiv at du har en ren straffeattest
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Angiv din ægtefælles nationalitet