engelsk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Where can I find the form for ____ ?
Spørg efter en formular
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
When was your [document] issued?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Where was your [document] issued?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
When does your ID expire?
Spørg hvornår et ID udløber
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Could you help me fill out the form?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Quali documenti devo portare per ____ ?
What documents should I bring for __________ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
My [document] has been stolen.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Sto completando questa domanda per conto di ____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Le informazioni sono riservate.
The information is confidential.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Can you give me a receipt for this application?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Come si chiama?
What is your name?
Spørg efter en persons navn
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Could you please tell me your place and date of birth?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Dove risiede?
Where do you live?
Spørg hvor en person bor
Qual è il suo indirizzo?
What is your address?
Spørg efter en persons adresse
Qual è la sua cittadinanza?
What is your citizenship?
Spørg efter en persons statsborgerskab
Quando è arrivato/a in [stato]?
When did you arrive in [country]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Could you please show me your ID?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Il mio stato civile è __________.
My marital status is ___________.
Angiv hvad din civilstatus er
celibe (m) / nubile (f)
single
Civilstatus
coniugato/a
married
Civilstatus
separato/a
separated
Civilstatus
divorziato/a
divorced
Civilstatus
convivente
cohabiting
Civilstatus
in un'unione civile
in a civil union
Civilstatus
in una coppia non sposata
unmarried partners
Civilstatus
in un'unione di fatto
in a domestic partnership
Civilstatus
vedovo/a
widowed
Civilstatus
Ha figli?
Do you have children?
Spørg om en person har børn
Ha familiari a carico?
Do you have dependents living with you?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
I would like to reunite with my family.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
I would like to register in the city.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Quali documenti devo portare?
What documents shall I bring?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Are there any registration fees?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
I am here for the domicile registration.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
I would like to apply for a residence permit.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Do I need private health insurance?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
What is covered by the health insurance?
Spørg til forsikringens dækning
Spese ospedaliere
Hospital fees
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Spese per la consultazione di uno specialista
Specialists' fees
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Test diagnostici
Diagnostic tests
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Operazioni chirurgiche
Surgical procedures
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Trattamento psichiatrico
Psychiatric treatment
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Cure dentali
Dental treatments
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Cure oculistiche
Eye care treatment
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Why are you requesting the entry visa?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Do I need a visa to visit [country]?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
How can I extend my visa?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Why has my visa application been rejected?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Can I apply to become a permanent resident?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Do I have to change the license plate of my car?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
I would like to register my vehicle.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
La mia patente di guida è valida?
Is my driving licence valid here?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
I would like to apply for a provisional driving license.
Søg om et midlertidigt kørekort
Vorrei prenotare l' __________.
I would like to book my __________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
esame di teoria
theory test
Testtype
esame di guida
driving test
Testtype
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
I would like to change the ____________on my driving license.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
l'indirizzo
address
Hvad du gerne vil ændre
il nome
name
Hvad du gerne vil ændre
la foto
photo
Hvad du gerne vil ændre
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
I would like to add higher categories to my driving license.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
I would like to renew my driving license.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
I would like to replace a ___________ driving license.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
smarrita
lost
Problem med kørekort
rubata
stolen
Problem med kørekort
deteriorata
damaged
Problem med kørekort
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
I would like to appeal my license suspension.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Where can I register for the [language] test?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Non ho precedenti penali.
I have a clean criminal record.
Angiv at du har en ren straffeattest
Ho il livello richiesto di [lingua].
I have the required level of [language].
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
What are the fees for citizenship application?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Angiv din ægtefælles nationalitet