Græsk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Spørg efter en formular
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Spørg hvornår et ID udløber
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Mój [dokument] został skradziony.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Składam podanie w imieniu _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Podane informacje są poufne.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Jak się Pan/Pani nazywa?
Πώς σας λένε;
Spørg efter en persons navn
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Πού μένετε;
Spørg hvor en person bor
Jaki jest Pana/Pani adres?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Spørg efter en persons adresse
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Spørg efter en persons statsborgerskab
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Mój stan cywilny: _____.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Angiv hvad din civilstatus er
kawaler/panna
ελεύθερος/η
Civilstatus
żonaty/zamężna
παντρεμένος/η
Civilstatus
w separacji
σε διάσταση
Civilstatus
rozwodnik/rozwódka
χωρισμένος/η
Civilstatus
w konkubinacie
συμβίωση
Civilstatus
w rejestrowanym związku partnerskim
σε αστική ένωση
Civilstatus
w związku partnerskim
ανύπαντροι σύντροφοι
Civilstatus
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Civilstatus
wdowiec/wdowa
χήρος/χήρα
Civilstatus
Czy ma Pan/Pani dzieci?
έχετε παιδιά;
Spørg om en person har børn
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Spørg til forsikringens dækning
Opłaty za pobyt w szpitalu
Τέλη νοσοκομείου
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Badania diagnostyczne
Διαγνωστικές εξετάσεις
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Zabiegi chirurgiczne
Χειρουργικές επεμβάσεις
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Leczenie psychiatryczne
Ψυχιατρική θεραπεία
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Leczenie stomatologiczne
Οδοντιατρικές θεραπείες
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Leczenie okulistyczne
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Søg om et midlertidigt kørekort
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
egzamin teoretyczny
θεωρητική εξέταση
Testtype
egzamin praktyczny
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Testtype
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
adres
διεύθυνση
Hvad du gerne vil ændre
nazwisko
όνομα
Hvad du gerne vil ændre
zdjęcie
φωτογραφία
Hvad du gerne vil ændre
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
zgubienie (prawa jazdy)
χαμένη
Problem med kørekort
kradzież (prawa jazdy)
κλεμμένη
Problem med kørekort
zniszczenie (prawa jazdy)
κατεστραμμένη
Problem med kørekort
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Angiv at du har en ren straffeattest
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Angiv din ægtefælles nationalitet