italiensk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Spørg efter en formular
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Spørg hvornår et ID udløber
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Mój [dokument] został skradziony.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Składam podanie w imieniu _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Podane informacje są poufne.
Le informazioni sono riservate.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Jak się Pan/Pani nazywa?
Come si chiama?
Spørg efter en persons navn
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Dove risiede?
Spørg hvor en person bor
Jaki jest Pana/Pani adres?
Qual è il suo indirizzo?
Spørg efter en persons adresse
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Qual è la sua cittadinanza?
Spørg efter en persons statsborgerskab
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Mój stan cywilny: _____.
Il mio stato civile è __________.
Angiv hvad din civilstatus er
kawaler/panna
celibe (m) / nubile (f)
Civilstatus
żonaty/zamężna
coniugato/a
Civilstatus
w separacji
separato/a
Civilstatus
rozwodnik/rozwódka
divorziato/a
Civilstatus
w konkubinacie
convivente
Civilstatus
w rejestrowanym związku partnerskim
in un'unione civile
Civilstatus
w związku partnerskim
in una coppia non sposata
Civilstatus
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in un'unione di fatto
Civilstatus
wdowiec/wdowa
vedovo/a
Civilstatus
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Ha figli?
Spørg om en person har børn
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Ha familiari a carico?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Quali documenti devo portare?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Spørg til forsikringens dækning
Opłaty za pobyt w szpitalu
Spese ospedaliere
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Spese per la consultazione di uno specialista
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Badania diagnostyczne
Test diagnostici
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Zabiegi chirurgiczne
Operazioni chirurgiche
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Leczenie psychiatryczne
Trattamento psichiatrico
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Leczenie stomatologiczne
Cure dentali
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Leczenie okulistyczne
Cure oculistiche
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
La mia patente di guida è valida?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Søg om et midlertidigt kørekort
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Vorrei prenotare l' __________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
egzamin teoretyczny
esame di teoria
Testtype
egzamin praktyczny
esame di guida
Testtype
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
adres
l'indirizzo
Hvad du gerne vil ændre
nazwisko
il nome
Hvad du gerne vil ændre
zdjęcie
la foto
Hvad du gerne vil ændre
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
zgubienie (prawa jazdy)
smarrita
Problem med kørekort
kradzież (prawa jazdy)
rubata
Problem med kørekort
zniszczenie (prawa jazdy)
deteriorata
Problem med kørekort
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Non ho precedenti penali.
Angiv at du har en ren straffeattest
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Ho il livello richiesto di [lingua].
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Angiv din ægtefælles nationalitet