tjekkisk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Spørg efter en formular
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Spørg hvornår et ID udløber
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Mój [dokument] został skradziony.
Můj [dokument] byl ukraden.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Składam podanie w imieniu _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Podane informacje są poufne.
Tyto informace jsou důvěrné.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Jak się Pan/Pani nazywa?
Jak se jmenuješ?
Spørg efter en persons navn
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Kde bydlíte?
Spørg hvor en person bor
Jaki jest Pana/Pani adres?
Jaká je vaše adresa?
Spørg efter en persons adresse
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Jaké je vaše občanství?
Spørg efter en persons statsborgerskab
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Mój stan cywilny: _____.
Můj rodinný stav je ___________.
Angiv hvad din civilstatus er
kawaler/panna
svobodný/á
Civilstatus
żonaty/zamężna
ženatý/vdaná
Civilstatus
w separacji
odděleni
Civilstatus
rozwodnik/rozwódka
rozvedený/rozvedená
Civilstatus
w konkubinacie
žijící ve společné domácnosti
Civilstatus
w rejestrowanym związku partnerskim
v registrovaném partnerství
Civilstatus
w związku partnerskim
nesezdaní partneři
Civilstatus
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
v domácím partnerství
Civilstatus
wdowiec/wdowa
vdovec/vdova
Civilstatus
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Máte děti?
Spørg om en person har børn
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Je registrace zpoplatněná?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Spørg til forsikringens dækning
Opłaty za pobyt w szpitalu
Poplatky za pobyt v nemocnici
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Poplatky za konsultace se specialisty
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Badania diagnostyczne
Diagnostické testy
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Zabiegi chirurgiczne
Chirurgické zákroky
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Leczenie psychiatryczne
Psychiatrická léčba
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Leczenie stomatologiczne
Zubní ošetření
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Leczenie okulistyczne
Oční ošetření
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Musím změnit svou registrační značku?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Søg om et midlertidigt kørekort
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
egzamin teoretyczny
Teoretický test
Testtype
egzamin praktyczny
Praktický test
Testtype
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
adres
adresu
Hvad du gerne vil ændre
nazwisko
jméno
Hvad du gerne vil ændre
zdjęcie
fotografii
Hvad du gerne vil ændre
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
zgubienie (prawa jazdy)
ztracený
Problem med kørekort
kradzież (prawa jazdy)
ukradený
Problem med kørekort
zniszczenie (prawa jazdy)
zničený
Problem med kørekort
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Mám čistý trestní rejstřík.
Angiv at du har en ren straffeattest
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Angiv din ægtefælles nationalitet