vietnamesisk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Spørg efter en formular
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Spørg hvornår et ID udløber
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Mój [dokument] został skradziony.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Składam podanie w imieniu _____.
Tôi đăng kí hộ ________
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Podane informacje są poufne.
Thông tin này là bí mật
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Jak się Pan/Pani nazywa?
Bạn tên gì?
Spørg efter en persons navn
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Bạn sống ở đâu?
Spørg hvor en person bor
Jaki jest Pana/Pani adres?
Địa chỉ của bạn là gì?
Spørg efter en persons adresse
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Quốc tịch của bạn là gì?
Spørg efter en persons statsborgerskab
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Mój stan cywilny: _____.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Angiv hvad din civilstatus er
kawaler/panna
độc thân
Civilstatus
żonaty/zamężna
đã thành hôn
Civilstatus
w separacji
ly thân
Civilstatus
rozwodnik/rozwódka
ly dị
Civilstatus
w konkubinacie
sống thử
Civilstatus
w rejestrowanym związku partnerskim
kết hợp dân sự
Civilstatus
w związku partnerskim
đối tác chưa kết hôn
Civilstatus
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
hợp doanh gia thuộc
Civilstatus
wdowiec/wdowa
góa phụ
Civilstatus
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Bạn có con chưa?
Spørg om en person har børn
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Spørg til forsikringens dækning
Opłaty za pobyt w szpitalu
Phí bệnh viện
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Phí chuyên gia
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Badania diagnostyczne
Xét nghiệm chẩn đoán
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Zabiegi chirurgiczne
Thủ tục phẫu thuật
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Leczenie psychiatryczne
Điều trị tâm thần
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Leczenie stomatologiczne
Điều trị nha khoa
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Leczenie okulistyczne
Điều trị nhãn khoa
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Tôi muốn đăng kí xe
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Søg om et midlertidigt kørekort
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Tôi muốn đăng kí _________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
egzamin teoretyczny
Kì thi lý thuyết
Testtype
egzamin praktyczny
Kì thi lái xe
Testtype
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
adres
địa chỉ
Hvad du gerne vil ændre
nazwisko
tên
Hvad du gerne vil ændre
zdjęcie
ảnh
Hvad du gerne vil ændre
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
zgubienie (prawa jazdy)
mất
Problem med kørekort
kradzież (prawa jazdy)
bị đánh cắp
Problem med kørekort
zniszczenie (prawa jazdy)
bi hư hỏng
Problem med kørekort
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Tôi không có tiền án tiền sự
Angiv at du har en ren straffeattest
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Angiv din ægtefælles nationalitet