tjekkisk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Spørg efter en formular
Când a fost emis [documentul]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Unde a fost emis [documentul]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Când îți expiră ID-ul?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Spørg hvornår et ID udløber
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Mi s-a furat [documentul].
Můj [dokument] byl ukraden.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Informația este confidențială.
Tyto informace jsou důvěrné.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Cum vă cheamă?
Jak se jmenuješ?
Spørg efter en persons navn
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Unde locuiți?
Kde bydlíte?
Spørg hvor en person bor
Care este adresa dumneavoastră?
Jaká je vaše adresa?
Spørg efter en persons adresse
Ce cetățenie aveți?
Jaké je vaše občanství?
Spørg efter en persons statsborgerskab
Când ați ajuns în [țara]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Starea mea civilă este ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Angiv hvad din civilstatus er
Singur
svobodný/á
Civilstatus
Căsătorit/ă
ženatý/vdaná
Civilstatus
separat/ă
odděleni
Civilstatus
divorțat/ă
rozvedený/rozvedená
Civilstatus
concobinaj
žijící ve společné domácnosti
Civilstatus
într-o uniune civilă
v registrovaném partnerství
Civilstatus
necăsătorit/ă
nesezdaní partneři
Civilstatus
partener/ă de viață
v domácím partnerství
Civilstatus
văduv/ă
vdovec/vdova
Civilstatus
Aveți copii?
Máte děti?
Spørg om en person har børn
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Ce documente trebuie să aduc?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Există vreo taxă de înregistrare?
Je registrace zpoplatněná?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Spørg til forsikringens dækning
Taxe pentru spitalizare
Poplatky za pobyt v nemocnici
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Onorarii ale medicilor specialiști
Poplatky za konsultace se specialisty
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Test de diagnosticare
Diagnostické testy
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Intervenții chirurgicale
Chirurgické zákroky
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Tratament psihiatric
Psychiatrická léčba
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Tratamente dentare
Zubní ošetření
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Tratamente oftalmologice
Oční ošetření
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

De ce solicitați o viză de intrare?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Cum îmi pot extinde viza?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Musím změnit svou registrační značku?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Este permisul meu de conducere valid aici?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Søg om et midlertidigt kørekort
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
testul teoretic
Teoretický test
Testtype
examenul practic
Praktický test
Testtype
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
Adresa
adresu
Hvad du gerne vil ændre
nume
jméno
Hvad du gerne vil ændre
fotografia
fotografii
Hvad du gerne vil ændre
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
pierdut
ztracený
Problem med kørekort
furat
ukradený
Problem med kørekort
distrus
zničený
Problem med kørekort
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Nu am antecedente penale.
Mám čistý trestní rejstřík.
Angiv at du har en ren straffeattest
Am nivelul necesar de [limbă].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Partenerul meu este __________.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Angiv din ægtefælles nationalitet