Græsk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Где я могу найти форму для ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Spørg efter en formular
Когда был выдан ваш документ?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Где был выдан ваш [документ] ?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Когда истекает срок вашего паспорта?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Spørg hvornår et ID udløber
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Какие документы мне нужно принести для_______?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Мой [документ] украли.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Я заполняю это заявление от лица______.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Информация конфиденциальна.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Как вас зовут?
Πώς σας λένε;
Spørg efter en persons navn
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Где вы живете?
Πού μένετε;
Spørg hvor en person bor
Каков ваш адрес?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Spørg efter en persons adresse
Какое у вас гражданство?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Spørg efter en persons statsborgerskab
Когда вы въехали в страну?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Мое семейное положение -_______.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Angiv hvad din civilstatus er
холост
ελεύθερος/η
Civilstatus
Женат/замужем
παντρεμένος/η
Civilstatus
Разведен/а
σε διάσταση
Civilstatus
Разведен/а
χωρισμένος/η
Civilstatus
в сожительстве
συμβίωση
Civilstatus
в гражданском браке
σε αστική ένωση
Civilstatus
Не женатая пара
ανύπαντροι σύντροφοι
Civilstatus
в домашнем партнерстве
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Civilstatus
вдовец/вдова
χήρος/χήρα
Civilstatus
У вас есть дети?
έχετε παιδιά;
Spørg om en person har børn
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Какие документы мне нужно принести?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Мне нужно платить за регистрацию?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Мне нужна частная медицинская страховка?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Что покрывает медицинская страховка?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Spørg til forsikringens dækning
Больничные платы
Τέλη νοσοκομείου
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Платы специалистам
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Диагностические проверки
Διαγνωστικές εξετάσεις
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Хирургические процедуры
Χειρουργικές επεμβάσεις
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Психиатрическое лечение
Ψυχιατρική θεραπεία
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Лечение зубов
Οδοντιατρικές θεραπείες
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Офтальмологическое лечение
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Как я могу продлить мою визу?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Почему мое заявление на визу отклонено?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Мне нужно менять номер своей машины?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Мои водительские права здесь действуют?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Søg om et midlertidigt kørekort
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
Теоретический тест
θεωρητική εξέταση
Testtype
Тест на вождение
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Testtype
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
адрес
διεύθυνση
Hvad du gerne vil ændre
имя
όνομα
Hvad du gerne vil ændre
фотография
φωτογραφία
Hvad du gerne vil ændre
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
потеряно
χαμένη
Problem med kørekort
украдено
κλεμμένη
Problem med kørekort
повреждено
κατεστραμμένη
Problem med kørekort
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
У меня нет судимостей
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Angiv at du har en ren straffeattest
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Angiv din ægtefælles nationalitet