vietnamesisk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Где я могу найти форму для ____ ?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Spørg efter en formular
Когда был выдан ваш документ?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Где был выдан ваш [документ] ?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Когда истекает срок вашего паспорта?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Spørg hvornår et ID udløber
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Какие документы мне нужно принести для_______?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Мой [документ] украли.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Я заполняю это заявление от лица______.
Tôi đăng kí hộ ________
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Информация конфиденциальна.
Thông tin này là bí mật
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Как вас зовут?
Bạn tên gì?
Spørg efter en persons navn
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Где вы живете?
Bạn sống ở đâu?
Spørg hvor en person bor
Каков ваш адрес?
Địa chỉ của bạn là gì?
Spørg efter en persons adresse
Какое у вас гражданство?
Quốc tịch của bạn là gì?
Spørg efter en persons statsborgerskab
Когда вы въехали в страну?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Мое семейное положение -_______.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Angiv hvad din civilstatus er
холост
độc thân
Civilstatus
Женат/замужем
đã thành hôn
Civilstatus
Разведен/а
ly thân
Civilstatus
Разведен/а
ly dị
Civilstatus
в сожительстве
sống thử
Civilstatus
в гражданском браке
kết hợp dân sự
Civilstatus
Не женатая пара
đối tác chưa kết hôn
Civilstatus
в домашнем партнерстве
hợp doanh gia thuộc
Civilstatus
вдовец/вдова
góa phụ
Civilstatus
У вас есть дети?
Bạn có con chưa?
Spørg om en person har børn
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Какие документы мне нужно принести?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Мне нужно платить за регистрацию?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Мне нужна частная медицинская страховка?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Что покрывает медицинская страховка?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Spørg til forsikringens dækning
Больничные платы
Phí bệnh viện
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Платы специалистам
Phí chuyên gia
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Диагностические проверки
Xét nghiệm chẩn đoán
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Хирургические процедуры
Thủ tục phẫu thuật
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Психиатрическое лечение
Điều trị tâm thần
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Лечение зубов
Điều trị nha khoa
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Офтальмологическое лечение
Điều trị nhãn khoa
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Как я могу продлить мою визу?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Почему мое заявление на визу отклонено?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Мне нужно менять номер своей машины?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Tôi muốn đăng kí xe
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Мои водительские права здесь действуют?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Søg om et midlertidigt kørekort
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Tôi muốn đăng kí _________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
Теоретический тест
Kì thi lý thuyết
Testtype
Тест на вождение
Kì thi lái xe
Testtype
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
адрес
địa chỉ
Hvad du gerne vil ændre
имя
tên
Hvad du gerne vil ændre
фотография
ảnh
Hvad du gerne vil ændre
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
потеряно
mất
Problem med kørekort
украдено
bị đánh cắp
Problem med kørekort
повреждено
bi hư hỏng
Problem med kørekort
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
У меня нет судимостей
Tôi không có tiền án tiền sự
Angiv at du har en ren straffeattest
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Angiv din ægtefælles nationalitet