finsk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Spørg efter en formular
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
¿Cuándo caduca su DNI?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Spørg hvornår et ID udløber
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Me han robado el/la (documento).
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
La información es confidencial.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

¿Cómo se llama usted?
Mikä sinun nimesi on?
Spørg efter en persons navn
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
¿Dónde vive usted?
Missä sinä asut?
Spørg hvor en person bor
¿Cuál es su dirección?
Mikä sinun osoitteesi on?
Spørg efter en persons adresse
¿Cuál es su nacionalidad?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Spørg efter en persons statsborgerskab
¿Cuándo llegó a (país)?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
¿Me deja su DNI, por favor?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Mi estado civil es ______________.
Minä olen _________.
Angiv hvad din civilstatus er
soltero/a
naimaton
Civilstatus
casado/a
naimisissa
Civilstatus
separado/a
asumuserossa
Civilstatus
divorciado/a
eronnut
Civilstatus
cohabitante
avoliitossa
Civilstatus
en unión civil
rekisteröidyssä parisuhteessa
Civilstatus
pareja de hecho
parisuhteessa
Civilstatus
pareja de hecho
avoliitossa
Civilstatus
viudo/a
leski
Civilstatus
¿Tiene usted hijos?
Onko sinulla lapsia?
Spørg om en person har børn
¿Residen con usted personas a su cargo?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Me gustaría empadronarme.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
¿Qué documentos tengo que presentar?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Vengo a registrar mi domicilio.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
¿Necesito un seguro de salud privado?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
¿Qué cubre el seguro de salud?
Mitä vakuutus kattaa?
Spørg til forsikringens dækning
Tasas hospitalarias
Sairaalakulut
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Honorarios de médicos especialistas
Erikoislääkärikustannukset
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Pruebas diagnósticas
Diagnostinen tutkimus
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Intervenciones quirúrjicas
Kirurgiset toimenpiteet
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Tratamiento psiquiátrico
Psykiatrinen hoito
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Tratamientos dentales
Hammashoito
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Tratamientos oftalmológicos
Silmähoito
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Me gustaría matricular mi vehículo.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Søg om et midlertidigt kørekort
Me gustaría inscribirme en ___________.
Haluaisin suorittaa ________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
el examen teórico
teoriakokeen
Testtype
el examen práctico
inssiajon
Testtype
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
la dirección
osoitetta
Hvad du gerne vil ændre
el nombre
nimeä
Hvad du gerne vil ændre
la fotografía
kuvaa
Hvad du gerne vil ændre
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
lo he perdido
kadonneen
Problem med kørekort
me lo han robado
varastetun
Problem med kørekort
se ha dañado
vaurioituneen
Problem med kørekort
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
No tengo antecedentes penales.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Angiv at du har en ren straffeattest
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Angiv din ægtefælles nationalitet