tjekkisk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Spørg efter en formular
När var ditt [dokument] utfärdat?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
När går din legitimation ut?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Spørg hvornår et ID udløber
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Můj [dokument] byl ukraden.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Denna information är konfidentiell.
Tyto informace jsou důvěrné.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Vad heter du?
Jak se jmenuješ?
Spørg efter en persons navn
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Var bor du?
Kde bydlíte?
Spørg hvor en person bor
Vad är din adress?
Jaká je vaše adresa?
Spørg efter en persons adresse
Vilken nationalitet tillhör du?
Jaké je vaše občanství?
Spørg efter en persons statsborgerskab
När anlände du till [landet]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Kan du visa mig din legitimation?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Min civilstatus är __________.
Můj rodinný stav je ___________.
Angiv hvad din civilstatus er
singel
svobodný/á
Civilstatus
gift
ženatý/vdaná
Civilstatus
separerad
odděleni
Civilstatus
skild
rozvedený/rozvedená
Civilstatus
sambo
žijící ve společné domácnosti
Civilstatus
i ett partnerskap
v registrovaném partnerství
Civilstatus
ogift par
nesezdaní partneři
Civilstatus
i ett partnerskap
v domácím partnerství
Civilstatus
änka
vdovec/vdova
Civilstatus
Har du barn?
Máte děti?
Spørg om en person har børn
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Vilka dokument ska jag ta med?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Kostar det något att registrera sig?
Je registrace zpoplatněná?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Jag vill registrera min bostad.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Vad täcker sjukförsäkringen?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Spørg til forsikringens dækning
Patientavgifter
Poplatky za pobyt v nemocnici
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Specialistkostnader
Poplatky za konsultace se specialisty
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Diagnostiska prov
Diagnostické testy
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Kirurgiska ingrepp
Chirurgické zákroky
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Psykiatrisk behandling
Psychiatrická léčba
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Tandbehandlingar
Zubní ošetření
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Ögonbehandling
Oční ošetření
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Varför begär du ett inresevisum?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Musím změnit svou registrační značku?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Är mitt körkort giltigt här?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Søg om et midlertidigt kørekort
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
teoriprov
Teoretický test
Testtype
uppkörning
Praktický test
Testtype
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
adressen
adresu
Hvad du gerne vil ændre
namnet
jméno
Hvad du gerne vil ændre
bilden
fotografii
Hvad du gerne vil ændre
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
borttappat
ztracený
Problem med kørekort
stulet
ukradený
Problem med kørekort
förstört
zničený
Problem med kørekort
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Mám čistý trestní rejstřík.
Angiv at du har en ren straffeattest
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Angiv din ægtefælles nationalitet