dansk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Spørg efter en formular
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Hvornår udløber dit ID?
Spørg hvornår et ID udløber
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Můj [dokument] byl ukraden.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Tyto informace jsou důvěrné.
Informationerne er fortrolige.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Jak se jmenuješ?
Hvad hedder du?
Spørg efter en persons navn
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Hvor og hvornår er du født?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Kde bydlíte?
Hvor bor du?
Spørg hvor en person bor
Jaká je vaše adresa?
Hvad er din adresse?
Spørg efter en persons adresse
Jaké je vaše občanství?
Hvad er dit statsborgerskab?
Spørg efter en persons statsborgerskab
Kdy jste přijeli do [country]?
Hvornår ankom du til [land]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Må jeg se dit ID?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Můj rodinný stav je ___________.
Jeg er ___________.
Angiv hvad din civilstatus er
svobodný/á
single
Civilstatus
ženatý/vdaná
gift
Civilstatus
odděleni
separeret
Civilstatus
rozvedený/rozvedená
fraskilt
Civilstatus
žijící ve společné domácnosti
samlevende
Civilstatus
v registrovaném partnerství
i et indregistreret parforhold
Civilstatus
nesezdaní partneři
ugifte partnere
Civilstatus
v domácím partnerství
i et indenlandsk parforhold
Civilstatus
vdovec/vdova
enke
Civilstatus
Máte děti?
Har du børn?
Spørg om en person har børn
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Jeg vil gerne registreres i byen
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Jaké dokumenty si mám přinést?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Je registrace zpoplatněná?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Spørg til forsikringens dækning
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hospitalsgebyrer
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Poplatky za konsultace se specialisty
Speciallægegebyrer
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Diagnostické testy
Diagnosetests
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Chirurgické zákroky
Kirurgiske indgreb
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Psychiatrická léčba
Psykiatrisk behandling
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Zubní ošetření
Tandbehandlinger
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Oční ošetření
Øjenbehandlinger
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Musím změnit svou registrační značku?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Er mit kørekort gyldigt her?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Søg om et midlertidigt kørekort
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
Teoretický test
teoritest
Testtype
Praktický test
køreprøve
Testtype
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
adresu
adressen
Hvad du gerne vil ændre
jméno
navnet
Hvad du gerne vil ændre
fotografii
billedet
Hvad du gerne vil ændre
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
ztracený
mistet
Problem med kørekort
ukradený
stjålet
Problem med kørekort
zničený
beskadiget
Problem med kørekort
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Mám čistý trestní rejstřík.
Jeg har en ren straffeattest
Angiv at du har en ren straffeattest
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Angiv din ægtefælles nationalitet