esperanto | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Spørg efter en formular
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kiam elspiras via legitimilo?
Spørg hvornår et ID udløber
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Můj [dokument] byl ukraden.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Tyto informace jsou důvěrné.
La informo estas konfidenca.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Jak se jmenuješ?
Kiel vi nomiĝas?
Spørg efter en persons navn
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Kde bydlíte?
Kie vi loĝas?
Spørg hvor en person bor
Jaká je vaše adresa?
Kio estas via adreso?
Spørg efter en persons adresse
Jaké je vaše občanství?
Kio estas via civitaneco?
Spørg efter en persons statsborgerskab
Kdy jste přijeli do [country]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Můj rodinný stav je ___________.
Mia edzecostato estas ___________.
Angiv hvad din civilstatus er
svobodný/á
senedza
Civilstatus
ženatý/vdaná
edziĝinta
Civilstatus
odděleni
apartiga
Civilstatus
rozvedený/rozvedená
eksedziĝinta
Civilstatus
žijící ve společné domácnosti
kunviva
Civilstatus
v registrovaném partnerství
en civila kuniĝo
Civilstatus
nesezdaní partneři
fraŭlaj partneroj
Civilstatus
v domácím partnerství
en hejma partnereco
Civilstatus
vdovec/vdova
vidvina
Civilstatus
Máte děti?
Ĉu vi havas infanojn?
Spørg om en person har børn
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Jaké dokumenty si mám přinést?
Kion dokumentojn mi alportus?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Je registrace zpoplatněná?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Spørg til forsikringens dækning
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hospitalokotizoj
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Poplatky za konsultace se specialisty
Kotizoj por la ekspertoj
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Diagnostické testy
Diagnozoprovoj
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Chirurgické zákroky
Kirurgiaj proceduroj
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Psychiatrická léčba
Psikiatria kuracado
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Zubní ošetření
Dentaj kuracadoj
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Oční ošetření
Okula kuracado
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Kial vi petas la enirovizon?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Musím změnit svou registrační značku?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Søg om et midlertidigt kørekort
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
Teoretický test
teorian teston
Testtype
Praktický test
veturantan teston
Testtype
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
adresu
adreson
Hvad du gerne vil ændre
jméno
nomon
Hvad du gerne vil ændre
fotografii
foton
Hvad du gerne vil ændre
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
ztracený
perdatan
Problem med kørekort
ukradený
ŝtelatan
Problem med kørekort
zničený
difektatan
Problem med kørekort
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Mám čistý trestní rejstřík.
Mi havas puran krimliston
Angiv at du har en ren straffeattest
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Angiv din ægtefælles nationalitet