nederlandsk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Spørg efter en formular
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Spørg hvornår et ID udløber
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Můj [dokument] byl ukraden.
Mijn [document] werd gestolen.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Tyto informace jsou důvěrné.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Jak se jmenuješ?
Wat is uw naam?
Spørg efter en persons navn
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Kde bydlíte?
Waar woont u?
Spørg hvor en person bor
Jaká je vaše adresa?
Wat is uw adres?
Spørg efter en persons adresse
Jaké je vaše občanství?
Wat is uw nationaliteit?
Spørg efter en persons statsborgerskab
Kdy jste přijeli do [country]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Můj rodinný stav je ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Angiv hvad din civilstatus er
svobodný/á
alleenstaand
Civilstatus
ženatý/vdaná
gehuwd
Civilstatus
odděleni
uit elkaar
Civilstatus
rozvedený/rozvedená
gescheiden
Civilstatus
žijící ve společné domácnosti
samenwonend
Civilstatus
v registrovaném partnerství
geregistreerd partnerschap
Civilstatus
nesezdaní partneři
ongetrouwde partners
Civilstatus
v domácím partnerství
in een relatie
Civilstatus
vdovec/vdova
verweduwd
Civilstatus
Máte děti?
Heeft u kinderen?
Spørg om en person har børn
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Jaké dokumenty si mám přinést?
Welke documenten moet ik meenemen?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Je registrace zpoplatněná?
Zijn er registratiekosten?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Spørg til forsikringens dækning
Poplatky za pobyt v nemocnici
Ziekenhuiskosten
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Poplatky za konsultace se specialisty
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Diagnostické testy
Diagnostische toets
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Chirurgické zákroky
Chirurgische ingrepen
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Psychiatrická léčba
Psychiatrische behandeling
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Zubní ošetření
Tandheelkundige behandelingen
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Oční ošetření
Oogzorg behandelingen
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Waarom vraagt u een visum aan?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Musím změnit svou registrační značku?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Søg om et midlertidigt kørekort
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
Teoretický test
theoretische test
Testtype
Praktický test
rijexamen
Testtype
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
adresu
mijn adres
Hvad du gerne vil ændre
jméno
mijn naam
Hvad du gerne vil ændre
fotografii
mijn foto
Hvad du gerne vil ændre
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
ztracený
verloren
Problem med kørekort
ukradený
gestolen
Problem med kørekort
zničený
beschadigd
Problem med kørekort
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Mám čistý trestní rejstřík.
Ik heb een blanco strafblad.
Angiv at du har en ren straffeattest
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Angiv din ægtefælles nationalitet