italiensk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Spørg efter en formular
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Spørg hvornår et ID udløber
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Můj [dokument] byl ukraden.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Tyto informace jsou důvěrné.
Le informazioni sono riservate.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Jak se jmenuješ?
Come si chiama?
Spørg efter en persons navn
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Kde bydlíte?
Dove risiede?
Spørg hvor en person bor
Jaká je vaše adresa?
Qual è il suo indirizzo?
Spørg efter en persons adresse
Jaké je vaše občanství?
Qual è la sua cittadinanza?
Spørg efter en persons statsborgerskab
Kdy jste přijeli do [country]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Můj rodinný stav je ___________.
Il mio stato civile è __________.
Angiv hvad din civilstatus er
svobodný/á
celibe (m) / nubile (f)
Civilstatus
ženatý/vdaná
coniugato/a
Civilstatus
odděleni
separato/a
Civilstatus
rozvedený/rozvedená
divorziato/a
Civilstatus
žijící ve společné domácnosti
convivente
Civilstatus
v registrovaném partnerství
in un'unione civile
Civilstatus
nesezdaní partneři
in una coppia non sposata
Civilstatus
v domácím partnerství
in un'unione di fatto
Civilstatus
vdovec/vdova
vedovo/a
Civilstatus
Máte děti?
Ha figli?
Spørg om en person har børn
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Ha familiari a carico?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Jaké dokumenty si mám přinést?
Quali documenti devo portare?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Je registrace zpoplatněná?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Spørg til forsikringens dækning
Poplatky za pobyt v nemocnici
Spese ospedaliere
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Poplatky za konsultace se specialisty
Spese per la consultazione di uno specialista
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Diagnostické testy
Test diagnostici
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Chirurgické zákroky
Operazioni chirurgiche
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Psychiatrická léčba
Trattamento psichiatrico
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Zubní ošetření
Cure dentali
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Oční ošetření
Cure oculistiche
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Musím změnit svou registrační značku?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
La mia patente di guida è valida?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Søg om et midlertidigt kørekort
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
Teoretický test
esame di teoria
Testtype
Praktický test
esame di guida
Testtype
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
adresu
l'indirizzo
Hvad du gerne vil ændre
jméno
il nome
Hvad du gerne vil ændre
fotografii
la foto
Hvad du gerne vil ændre
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
ztracený
smarrita
Problem med kørekort
ukradený
rubata
Problem med kørekort
zničený
deteriorata
Problem med kørekort
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Mám čistý trestní rejstřík.
Non ho precedenti penali.
Angiv at du har en ren straffeattest
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ho il livello richiesto di [lingua].
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Angiv din ægtefælles nationalitet