russisk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
Spørg efter en formular
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Когда был выдан ваш документ?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Где был выдан ваш [документ] ?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Spørg hvornår et ID udløber
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Můj [dokument] byl ukraden.
Мой [документ] украли.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Tyto informace jsou důvěrné.
Информация конфиденциальна.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Jak se jmenuješ?
Как вас зовут?
Spørg efter en persons navn
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Kde bydlíte?
Где вы живете?
Spørg hvor en person bor
Jaká je vaše adresa?
Каков ваш адрес?
Spørg efter en persons adresse
Jaké je vaše občanství?
Какое у вас гражданство?
Spørg efter en persons statsborgerskab
Kdy jste přijeli do [country]?
Когда вы въехали в страну?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Můj rodinný stav je ___________.
Мое семейное положение -_______.
Angiv hvad din civilstatus er
svobodný/á
холост
Civilstatus
ženatý/vdaná
Женат/замужем
Civilstatus
odděleni
Разведен/а
Civilstatus
rozvedený/rozvedená
Разведен/а
Civilstatus
žijící ve společné domácnosti
в сожительстве
Civilstatus
v registrovaném partnerství
в гражданском браке
Civilstatus
nesezdaní partneři
Не женатая пара
Civilstatus
v domácím partnerství
в домашнем партнерстве
Civilstatus
vdovec/vdova
вдовец/вдова
Civilstatus
Máte děti?
У вас есть дети?
Spørg om en person har børn
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Jaké dokumenty si mám přinést?
Какие документы мне нужно принести?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Je registrace zpoplatněná?
Мне нужно платить за регистрацию?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Что покрывает медицинская страховка?
Spørg til forsikringens dækning
Poplatky za pobyt v nemocnici
Больничные платы
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Poplatky za konsultace se specialisty
Платы специалистам
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Diagnostické testy
Диагностические проверки
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Chirurgické zákroky
Хирургические процедуры
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Psychiatrická léčba
Психиатрическое лечение
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Zubní ošetření
Лечение зубов
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Oční ošetření
Офтальмологическое лечение
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Как я могу продлить мою визу?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Musím změnit svou registrační značku?
Мне нужно менять номер своей машины?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Мои водительские права здесь действуют?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Søg om et midlertidigt kørekort
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
Teoretický test
Теоретический тест
Testtype
Praktický test
Тест на вождение
Testtype
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
adresu
адрес
Hvad du gerne vil ændre
jméno
имя
Hvad du gerne vil ændre
fotografii
фотография
Hvad du gerne vil ændre
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
ztracený
потеряно
Problem med kørekort
ukradený
украдено
Problem med kørekort
zničený
повреждено
Problem med kørekort
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Mám čistý trestní rejstřík.
У меня нет судимостей
Angiv at du har en ren straffeattest
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Angiv din ægtefælles nationalitet