spansk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Spørg efter en formular
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
Kde byl váš [dokument] vydaný?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
¿Cuándo caduca su DNI?
Spørg hvornår et ID udløber
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
Můj [dokument] byl ukraden.
Me han robado el/la (documento).
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Tyto informace jsou důvěrné.
La información es confidencial.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Jak se jmenuješ?
¿Cómo se llama usted?
Spørg efter en persons navn
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Kde bydlíte?
¿Dónde vive usted?
Spørg hvor en person bor
Jaká je vaše adresa?
¿Cuál es su dirección?
Spørg efter en persons adresse
Jaké je vaše občanství?
¿Cuál es su nacionalidad?
Spørg efter en persons statsborgerskab
Kdy jste přijeli do [country]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
¿Me deja su DNI, por favor?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Můj rodinný stav je ___________.
Mi estado civil es ______________.
Angiv hvad din civilstatus er
svobodný/á
soltero/a
Civilstatus
ženatý/vdaná
casado/a
Civilstatus
odděleni
separado/a
Civilstatus
rozvedený/rozvedená
divorciado/a
Civilstatus
žijící ve společné domácnosti
cohabitante
Civilstatus
v registrovaném partnerství
en unión civil
Civilstatus
nesezdaní partneři
pareja de hecho
Civilstatus
v domácím partnerství
pareja de hecho
Civilstatus
vdovec/vdova
viudo/a
Civilstatus
Máte děti?
¿Tiene usted hijos?
Spørg om en person har børn
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Me gustaría empadronarme.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Jaké dokumenty si mám přinést?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Je registrace zpoplatněná?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Vengo a registrar mi domicilio.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Spørg til forsikringens dækning
Poplatky za pobyt v nemocnici
Tasas hospitalarias
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Poplatky za konsultace se specialisty
Honorarios de médicos especialistas
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Diagnostické testy
Pruebas diagnósticas
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Chirurgické zákroky
Intervenciones quirúrjicas
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Psychiatrická léčba
Tratamiento psiquiátrico
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Zubní ošetření
Tratamientos dentales
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Oční ošetření
Tratamientos oftalmológicos
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Mohu žádat o trvalý pobyt?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Musím změnit svou registrační značku?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Søg om et midlertidigt kørekort
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
Teoretický test
el examen teórico
Testtype
Praktický test
el examen práctico
Testtype
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
adresu
la dirección
Hvad du gerne vil ændre
jméno
el nombre
Hvad du gerne vil ændre
fotografii
la fotografía
Hvad du gerne vil ændre
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
ztracený
lo he perdido
Problem med kørekort
ukradený
me lo han robado
Problem med kørekort
zničený
se ha dañado
Problem med kørekort
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Mám čistý trestní rejstřík.
No tengo antecedentes penales.
Angiv at du har en ren straffeattest
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Kolik stojí podat žádost o občanství?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Angiv din ægtefælles nationalitet