polsk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Spørg efter en formular
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Spørg hvornår et ID udløber
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Mój [dokument] został skradziony.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Tôi đăng kí hộ ________
Składam podanie w imieniu _____.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Thông tin này là bí mật
Podane informacje są poufne.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Bạn tên gì?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Spørg efter en persons navn
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Bạn sống ở đâu?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Spørg hvor en person bor
Địa chỉ của bạn là gì?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Spørg efter en persons adresse
Quốc tịch của bạn là gì?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Spørg efter en persons statsborgerskab
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Mój stan cywilny: _____.
Angiv hvad din civilstatus er
độc thân
kawaler/panna
Civilstatus
đã thành hôn
żonaty/zamężna
Civilstatus
ly thân
w separacji
Civilstatus
ly dị
rozwodnik/rozwódka
Civilstatus
sống thử
w konkubinacie
Civilstatus
kết hợp dân sự
w rejestrowanym związku partnerskim
Civilstatus
đối tác chưa kết hôn
w związku partnerskim
Civilstatus
hợp doanh gia thuộc
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Civilstatus
góa phụ
wdowiec/wdowa
Civilstatus
Bạn có con chưa?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Spørg om en person har børn
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Bạn có thu phí đăng kí không?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Spørg til forsikringens dækning
Phí bệnh viện
Opłaty za pobyt w szpitalu
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Phí chuyên gia
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Xét nghiệm chẩn đoán
Badania diagnostyczne
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Thủ tục phẫu thuật
Zabiegi chirurgiczne
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Điều trị tâm thần
Leczenie psychiatryczne
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Điều trị nha khoa
Leczenie stomatologiczne
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Điều trị nhãn khoa
Leczenie okulistyczne
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Tôi muốn đăng kí xe
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Søg om et midlertidigt kørekort
Tôi muốn đăng kí _________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
Kì thi lý thuyết
egzamin teoretyczny
Testtype
Kì thi lái xe
egzamin praktyczny
Testtype
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
địa chỉ
adres
Hvad du gerne vil ændre
tên
nazwisko
Hvad du gerne vil ændre
ảnh
zdjęcie
Hvad du gerne vil ændre
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
mất
zgubienie (prawa jazdy)
Problem med kørekort
bị đánh cắp
kradzież (prawa jazdy)
Problem med kørekort
bi hư hỏng
zniszczenie (prawa jazdy)
Problem med kørekort
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Tôi không có tiền án tiền sự
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Angiv at du har en ren straffeattest
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Angiv din ægtefælles nationalitet