tysk | Fraser - Immigration | Dokumenter

Dokumenter - Generelt

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Spørg efter en formular
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Spørg hvornår et dokument blev udstedt
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Spørg hvor et dokument blev udstedt
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Spørg hvornår et ID udløber
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Spørg om nogen kan hjælpe dig med at udfylde formularen
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Spørg hvilke dokumenter du skal medbringe
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Angiv hvad du behøver for at ansøge om et dokument
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Meddelelse om at et af dine dokumenter er blevet stjålet
Tôi đăng kí hộ ________
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Meddelelse om, at du udfylder en ansøgning på vegne af en anden
Thông tin này là bí mật
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Meddelelse om at informationerne er fortrolige og ikke vil blive videregivet til tredje part
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Spørg om du kan få en kvittering for din ansøgning

Dokumenter - Personlige informationer

Bạn tên gì?
Wie heißen Sie?
Spørg efter en persons navn
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Spørg efter fødselssted og fødselsdato
Bạn sống ở đâu?
Wo wohnen Sie?
Spørg hvor en person bor
Địa chỉ của bạn là gì?
Wie ist Ihre Adresse?
Spørg efter en persons adresse
Quốc tịch của bạn là gì?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Spørg efter en persons statsborgerskab
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Spørg hvornår en person er ankommet til landet
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Spørg efter en persons ID

Dokumenter - Civilstatus

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Mein Familienstand ist_____.
Angiv hvad din civilstatus er
độc thân
ledig
Civilstatus
đã thành hôn
verheiratet
Civilstatus
ly thân
getrennt
Civilstatus
ly dị
geschieden
Civilstatus
sống thử
zusammenlebend
Civilstatus
kết hợp dân sự
in einer eingetragenen Partnerschaft
Civilstatus
đối tác chưa kết hôn
unverheiratetes Paar
Civilstatus
hợp doanh gia thuộc
in einer Partnerschaft
Civilstatus
góa phụ
verwitwet
Civilstatus
Bạn có con chưa?
Haben Sie Kinder?
Spørg om en person har børn
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Spørg om en person yder finansiel støtte til personer, der bor hos ham/hende
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Angiv din intention om at blive genforenet med din familie

Dokumenter - Registrering i byen

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Angiv at du gerne vil registreres i byen
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Spørg hvilke dokumenter du bør medbringe
Bạn có thu phí đăng kí không?
Gibt es Anmeldegebühren?
Spørg om der er nogen omkostninger forbundet med registrering
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Angiv at du er her for at registrere din bopæl
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Angiv at du gerne vil ansøge om en straffeattest
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Angiv at du gerne vil ansøge om opholdelsestilladelse

Dokumenter - Sygeforsikring

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Angiv at du har nogle spørgsmål om sygeforsikring
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Spørg om du behøver en privat sygeforsikring
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Spørg til forsikringens dækning
Phí bệnh viện
Krankenhausgebühren
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Phí chuyên gia
Facharztkosten
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Xét nghiệm chẩn đoán
Diagnosetests
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Thủ tục phẫu thuật
Chirurgische Eingriffe
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Điều trị tâm thần
Psychiatrische Behandlung
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Điều trị nha khoa
Zahnbehandlungen
Eksempel på sygeforsikringens dækning
Điều trị nhãn khoa
Augenbehandlungen
Eksempel på sygeforsikringens dækning

Dokumenter - Visum

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Spørg hvorfor en person beder efter et indrejsevisum
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Spørg om du har behov for et visum for at rejse ind i et land
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Spørg hvordan du kan forlænge dit visum
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Spørg hvorfor din ansøgning om visum er blevet afvist
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Spørg om du kan søge om at blive permanent bosiddende i et land

Dokumenter - Kørsel

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Spørg om du er nødt til at ændre nummerpladen på din bil, hvis du har medbragt den fra dit hjemland
Tôi muốn đăng kí xe
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Angiv at du gerne vil registrere dit køretøj
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Spørg om dit kørekort er gyldigt der
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Søg om et midlertidigt kørekort
Tôi muốn đăng kí _________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Angiv at du gerne vil tilmelde dig en køreprøve
Kì thi lý thuyết
den Theorieteil
Testtype
Kì thi lái xe
den praktischen Teil
Testtype
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Angiv at du gerne vil ændre nogle detaljer på dit kørekort
địa chỉ
die Adresse
Hvad du gerne vil ændre
tên
den Namen
Hvad du gerne vil ændre
ảnh
das Foto
Hvad du gerne vil ændre
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Angiv at du gerne vil tilføje højere kategorier til dit kørekort
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Angiv at du gerne vil forny dit kørekort
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Angiv at du gerne vil udskifte et kørekort
mất
verlorenen
Problem med kørekort
bị đánh cắp
gestohlenen
Problem med kørekort
bi hư hỏng
beschädigten
Problem med kørekort
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Angiv at du gerne vil appellere dit kørselsforbud

Dokumenter - Statsborgerskab

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Angiv at du gerne vil bede om statsborgerskab
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Spørg hvor du kan tilmelde dig en sprogtest
Tôi không có tiền án tiền sự
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Angiv at du har en ren straffeattest
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Angiv at du har det krævede sprogniveau
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Angiv at du gerne vil melde dig til testen omhandlende generel viden om livet i landet
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Spørg hvad omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab er
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Angiv din ægtefælles nationalitet