esperanto | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
هل السعر خال من الضريبة؟
Estas la poŝmono imponibla?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Estas la poŝmono imponibla?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Kio profitojn mi ricevas?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Spørg om du kan appellere en beslutning
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig