finsk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
هل السعر خال من الضريبة؟
Onko avustus verovapaata?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Onko tuki veronalaista?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Voinko valittaa päätöksestä?
Spørg om du kan appellere en beslutning
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig