italiensk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
هل السعر خال من الضريبة؟
L'indennità è esente da tasse?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Il sussidio è tassabile?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Quali benefici riceverò?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Posso fare ricorso contro una decisione?
Spørg om du kan appellere en beslutning
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig