spansk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
هل السعر خال من الضريبة؟
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
¿Qué ayudas puedo percibir?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
¿Puedo recurrir una resolución?
Spørg om du kan appellere en beslutning
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig